Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
szürketövű csalánbagoly

Szinonímák: rózsástövű csalánbagoly, szürkés ezüstbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne hamvas ólomszürke, a megkettözött körfolt és a vesefolt téglalap alakú, felül és alul nyitottak, fekete keretük igen széles és éles, pikkelyeik különösen a cu erek között felmerednek a szárny síkjából, mögöttük a pikkelyek töve fehér. A tőtér szürke és nem rózsás, a fekete belső kereszt vonal teljes ívet ír le vagy felül kiegyenesedik, a fekete külső keresztvonal íve igen lapos, majdnem egyenes és meredek, előtte világos csík húzódik. A hullámvonal homályos, fogazott, nyílfoltjai - ha vannak is - kicsik, a tővonal ép, fekete, a rojt sötét. Hátulsó szárnya szürkésfekete, a tőtéren világosabb, a rojt fehéres és hullámos. Fonákja szürkésfekete, a felső szegély külső fele tarka, csak a külső keresztvonal egyenes és fekete árnyéka látható. A hátulsó szárny fonákja belül sárgás vagy világos barnásszürke, a külső keresztvonal csipkés, éles, fekete, a széles szegélytér szürkésfekete, a holdfolt jól látható.

Változékonyság: olykor akadnak zöldes árnyalatú példányok is.

Védettség: nem védett.

Méret: 27-32 mm.

Repülési idő: két nemzedéke repül áprilistól szeptemberig.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó zöld vagy vörhenyes, 4., 5., 11. szelvényén duzzanat látható, hátvonala fehér, ez minden szelvényen kiszélesedik, és az alapszín egy-egy foltja osztja ketté. Oldalain ferde és sötétzüld vonalkák láthatók, amelyek a 11. szelvényen ék alakban összefutnak és egy-egy nagy barna bibircsben végződnek. A többi bibircs fehér, a légzőnyílások fehérek, keretük fekete, fehér csíkban helyezkednek el, hasoldala és haslábai zöldek, torlábai és feje harna, homlokán háromszögletes sárga folt van. Laza szövedékben alakul át barna bábbá.

Tápnövény(ek): csalán-fajok (Urtica spp.).

Hasonló faj(ok): Abrostola agnorista, Abrostola asclepiadis, Abrostola triplasia

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 08. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 07. 27.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 06. 06.
© Dr Gergely Péter, 2005. 07. 21.
© Dr Gergely Péter, 2013. 06. 06.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 08. 03.
© Gór Ádám, Törökország, 2010. 06. 27.
© Káldi József, 2017. 05. 23.
© Káldi József, 2019. 08. 29.
© Káldi József, 2020. 05. 01.
© Gór Ádám, 2021. 06. 18.
© Balogh Diána, 2015. 05. 09.