Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
halálfejes szender

Szinoníma: halálfejes lepke

Sphingidae – Szenderek családja   

Nagy termetű, erős testű faj. Feje lapos, fekete, illetve sötét bársonybarna. A szem igen nagy. A csáp hosszúságához képest vastag. A csápvégi kampó finom, de kifejezett. A széles, zömök, erőteljes tor barnás bársonyfekete, hamvasszürke behintéssel. Közepén nagy koponyára és keresztbe tett lábszárcsontokra (="halálfej") emlékeztető sárga vagy barnássárga rajzolata van. A széles, lapos potroh hirtelen keskenyedik el. A potroh hátvonalában széles, fényes kékesfekete gerincsáv húzódik. A potrohgyűrűk kétoldalt élénk aranysárgák, és bársonyos szőrrel fedettek. A szelvények köze feketésbarna. Az elülső szárny elülső szegélye a csúcsnál erősebben meghajlik. A csúcs hegyes. A külső szeglet tompa. A hátulsó szárny külső szeglete kihúzott. A belső szeglet lekerekített. A szegély a közepe táján horpadt. Az elülső szárny alapszíne bársonyfekete, illetve barna, sárgásbarna, valamint márványos dióbarna rajzolattal. A belső harántsáv hullámos, a külső cikcakkban fut. Mindkettő sötétszürke vagy fekete és kétoldalról fénytelen sárga sáv kíséri. A szárny hossztengelyének közepén fekvő középfolt apró, kerek, sárga. A hátulsó szárny élénksárga, a szegélytérben széles, a közeptérben keskeny megtört fekete harántsávval. Mind az elülső, mind pedig a hátulsó szárnyon az ereket fekete pikkelyek fedik. A szárnyak fonákja és a test hasi része sárga, a rajzolati elemek feketék és szürkék. Rojtja rendkívül rövid.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 80-130 mm.

Repülési idő: Afrikából észak felé vándorol, hazánkban egyedei május-júniusban jelennek meg. Ezek utódai augusztus-novemberre fejlődnek ki, majd dél felé indulnak, ilyenkor ismét megfigyelhetők. Fény vonzza, de például, ha lepedős fénycsapdával próbálkozunk, nem ül rá a lepedőre, hanem annak környékén verdes valahol. Gyakran méhkaptárakból lop mézet.

Általános elterjedés: egész Európa területén elterjedt vándorfaj.

Magyarországi elterjedés: bárhol felbukkanhat, nagy egyedszámban soha nem jelenik meg, mindig csak egy-két példány, az utóbbi időben igencsak megritkult.

Tojásdad, nagy petéjének felső részén hálózatos mintázat van. A pete zöld vagy kékesszürke színű, a nőstény többnyire egyesével helyezi a tápnövény leveleire. Hernyója kifejletten zöld, néha sárga és ritkán barna. Feje sárga. Oldalain hét ferde vonal van, alapszínét fekete pettyezés tarkítja. Szarva S alakban görbült és a testtel azonos színű. A hernyó (éppen úgy, mint az imágó) megzavarva cincogó hangot ad. A talajban maga készítette üregben bábozódik. A báb sötét rőtbarna, szárnytokjai világosabbak, nyelvtokja nem áll el szabadon. A kremaster két rövid csúcsban végződik. Nálunk nem tud áttelelni.

Tápnövény(ek): burgonya (Solanum tuberosum), paradicsom (Lycopersicon lycopersicum), közönséges ördögcérna (Lycium barbarum), nadragulya (Atropa belladonna), csattanó maszlag (Datura stramonium), közönséges orgona (Syringa vulgaris), fagyal-fajok (Ligustrum spp.). Az imágó gyakran hatol be méhkaptárakba, ahol mézzel szívja tele magát. Eközben gyakran elpusztul: a méhek megtámadják, megölik és tetemét viaszba ágyazzák.

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Bagosi Zoltán, Horvátország, 2006. 08. 10.
© Gór Ádám, (tenyésztett egyed), 2010. 09. 20.
© Gór Ádám, (tenyésztett egyed), 2010. 09. 20.
© Horváth Gábor, (tenyésztett egyed), 2010. 12. 14.
© Hudák Tamás, (tenyésztett egyed), 2013. 11. 27.
© Hudák Tamás, (tenyésztett egyed), 2013. 11. 14.
© Kurucz Lajos, (tenyésztett egyed), 2009. 12. 06.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2010. 09. 20.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2011. 10. 07.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2016. 12. 26.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2013. 11. 26.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2014. 09. 27.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2016. 10. 09.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 11. 01.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 11. 01.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 11. 05.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2007. 11. 26.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2018. 06. 22.
© Kárpáti Marcell, 2018. 06. 29.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 09. 20.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 09. 20.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 09. 20.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 09. 20.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2010. 11. 21.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2010. 11. 21.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2010. 11. 26.
© Gór Ádám, Epöl, 2020. 10. 02.
© Horváth Gábor, (tenyésztett), 2009. 11. 26.
© Majláth Gábor, Kelemen István, (tenyésztett), 2010. 12. 03.