Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
zebrabagoly

Szinoníma: Emmelia trabealis

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülsó szárnyának alapszíne élénksárga, a rajzolat koromfekete, egyes helyeken csillogó. A sejt alján és a belső szegélyen egy-egy széles, hosszanti fekete szalag húzódik, de csak a keskeny külső keresztvonalig tartanak. Ez utóbbit kívülről széles, fényes fekete sáv kíséri és a felső szegélyen két fekete foltban végződik. A kör- és a vesefoltot egy-egy nagy, tojásdad fekete petty képviseli, fölöttük a felső szegélyen szintén egy-egy nagy fekete folt van. Az árnyékvonal keskeny, fekete, a belső szcgélytől a vesefoltig ér, a hullámnonal zegzugos, sárga. A külső szegély szintén sárga, a kettő közötti téren szabálytalan alakú fekete szalag húzódik, a tővonal széles, fekete, csak a csúcs alatt szakad meg, a rojt fényes fekete, csak a csúcs alatt sárga. A nőstény fekete rajzolata általában terjedelmesebb, mint a hímé. Hátulsó szárnya vöröses- vagy szürkésbarna, a külső keresztsáv és a szegély csíkja sötétebb árnyékként jelentkezik, ugyanilyen a holdfolt is. A rojt sárgásfehér, választóvonala szürke. A fonák alapszíne halványsárga, a rajzolat sötétszürke, elülső szárnyán csak a szegélyek sárgák, a rojt olyan, mint a szárny felszínén. A hátulsó szárny fonákja tarka, a keresztsávok jól láthatók, a holdfolt széles, az erek kissé elsötétedtek, a rojt választóvonala széles. Feje, gallérja, válltakarói, tora fekete, szegélyeiket keskeny sárga csíkok díszítik, potroha barnásszürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 18-22 mm.

Repülési idő: két vagy három nemzedéke májustól szeptemberig repül.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó fűzöld vagy barna, a légzőnyílások széles fehér vagy sárga csíkban helyezkednek el, tompa fekete hátvonalát finom vörösesságra oldalvonal szegélyezi. Bibircsei aprók, nyakpajzsa barna, három hosszanti fekete vonal díszíti, feje vörösesbarna, hátul fekete szegélye van, lábai barnák. Fűcsomók között alakul át apró, barnásvörös bábbá.

Tápnövény(ek): sövényszulák (Calystegia sepium), apró szulák (Convolvulus arvensis).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 08. 01.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 08. 01.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2009. 07. 01.
© Káldi József, 2014. 05. 09.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2009. 05. 25.
© Kárpáti Marcell, Nagymaros, 2019. 08. 04.
© Kárpáti Marcell, Palotás, 2018. 05. 28.