Aglia tau (Linnaeus, 1758)
T-betűs pávaszem

Szinoníma: Phalaena tau

Saturniidae – Pávaszemes szövők családja   

Az ivari kétalakúság szembetűnő. Hímek: a test kissé zöldes árnyalatú sötétsárga. A tort hosszú szőrzet fedi. A szárnyak sárgásak vagy sötétsárgák. Az elülső szárny elülső szegélye, a szegélytér, valamint a belső szegély sötétbarnán és feketésbarnán behintett. A szemfolt külső gyűrűje fekete, beljebb liláskék, közepe fehér. A tőtér erősen szőrös. A külső harántsáv sötétbarna, a hátulsó szárnyon sötétebb és szélesebb, mint az elülsőn. Az elülső szárny fonákja annyiban különbözik a szárny felszínétől, hogy halványabb színű, fénytelen és a csúcstér hamvas lilásszürke. A hátulsó szárny fonákja egészen más. Barna, a tőtérben és a külső szegletnél hamvas lilásszürke, és ugyanilyen színű a külső harántsáv is. A középtér a tőtér felől éles vonal mentén elhatárolódik. A szemfoltból csak a nagy, fehér csillagra emlékeztető középső rész tűnik ki. A tor alulról hamvasbarna, a potrohon keskeny barna és széles lilásszürke csíkok húzódnak. A rojt sötétsárga, fényes.
Nőstények: az ivari kétalakúság részben nagyságbeli, másrészt abban nyilvánul meg, hogy az állat egészében sokkal halványabb színezetű. Alapszíne világos borszínű sárga. A sötét behintés sokkal ritkább.

Változékonyság: a szárnyainak alapszíne igen változékony, lehet világosabb, sötétebb, de szürke is (f. melania).

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: hím: 55-70 mm, nőstény: 60-85 mm.

Repülési idő: március végétől június elejéig, a hímek inkább nappal repülnek, a nőstények keveset mozognak, általában az avarban pihennek a hímeket várva és csak szürkületkor kelnek szárnyra. Fénycsapdára igen ritkán repül.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig terjedt el.

Magyarországi elterjedés: főként hegy- és dombvidéki bükkösökben él, de előfordul kocsányos tölgyesekben is.

Lapított, tojásdad petéje sötét színű. A tápnövény levélfonákjára egyesével helyezi el a nőstény. Kifejlett hernyója zöld, 7. potrohszelvényének oldalain két-két ferde, sárga sáv van. Oldalain, a légzőnyílások alatt a test teljes hosszában sárga vonal fut végig. Légzőnyílásai vörösbarnák. Utótora púpos. Az egész testfelületet apró, pontszerű világos kiemelkedések borítják. Az avarban, laza szövedékben bábozódik. Feketésbarna bábja áttelel.

Tápnövény(ek): bükk-fajok (Fagus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), gyertyán-fajok (Carpinus spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), kökény (Prunus spinosa), európai mogyoró (Corylus avellana).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2011. 04. 22.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2012. 04. 22.
© Horváth Gábor, Királyszállás, 2011. 04. 18.
© Horváth József, Királyszállás, 2011. 04. 18.
© Hudák Tamás, Bélapátfalva, 2008. 05. 10.
© Kurucz Lajos, Nagybörzsöny, 2014. 04. 12.
© Kovács Pál, Szilvásvárad, 2010. 04. 17.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2009. 03. 17.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2014. 03. 11.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2011. 04. 22.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2014. 04. 12.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2013. 04. 21.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2012. 04. 22.
© Káldi József, Jósvafő, 2017. 04. 14.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2009. 03. 14.
© Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed), 2009. 03. 17.
© Szombathelyi Ervin, Jósvafő, 2017. 04. 18.
© Szombathelyi Ervin, Nagybörzsöny, 2016. 04. 16.
Aglia tau f. melania © Szombathelyi Ervin, (tenyésztett egyed)

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2020. 05. 16.
© Kárpáti Marcell, 2020. 05. 19.
© Alex Menrich, Jósvafő, 2020. 05. 07.
© Dr. Csóka György, 2020. 05. 20.
© Dr. Csóka György, 2020. 06. 03.
© Dr. Csóka György, 2020. 06. 07.
© Dr. Csóka György, 2020. 06. 18.
© Kárpáti Marcell, 2020. 05. 13.
© Kiss Tamás, Románia, 2010. 08. 10.
© Kiss Tamás, Románia, 2010. 08. 10.
© Dr. Csóka György