Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
folyófűszender

Szinonímák: Sphinx convolvuli – szulákszender

Sphingidae – Szenderek családja   

Feje nagy, széles, lapos. A hím csápja hosszú és egyenletesen vastag, a nőstényé rövidebb, a vége felé megvastagodott. A kampó feltűnő. Az erőteljes tort szürke, illetve kékes és barnásszürke szőrzet borítja. A tor gerincét két oldalról kékes sáv kíséri. A hosszú potroh egyenletesen vékonyodik el, gerincvonala szürke, a potrohgyűrűk fekete és liláspiros vagy lilásrózsaszín színűek; a 2. gyűrűn vastag, különben keskeny fehér sávval. Az elülső szárny nyújtott, a belső szegély nyújtott S alakban ívelt. A szárnyak alapszíne szürke, az elülső szárnyon barna behintéssel és zegzughan lefutó harántsávokkal, valamint az ezeket kísérő árnyéksávokkal. Világosabb szürke hátulsó szárnyon a harántsávok sötétszürkék vagy feketék. A sötét palaszürke fonákon a rajzolati elemek sötétszürkék. A rojt szürke-fehér.

Változékonyság: a nyár elején délről bevándorló példányok kisebbek, testük karcsúbb, a szárnyak keskenyebbek és szürkébbek. Különösen jellemző, hogy az elülső szárny csúcsa kihúzottabb, az elülső szegély alig ívelt.

Védettség: nem védett.

Méret: 90-125 mm.

Repülési idő: Afrikából észak felé vándorol, hazánkban egyedei már májusban megjelennek. Ezek utódai augusztus-októberre fejlődnek ki, majd dél felé indulnak, ilyenkor ismét megfigyelhetők. Fény vonzza.

Általános elterjedés: egész Európa területén elterjedt vándorfaj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt elterjedt, egyes években tömegesen jelenik meg.

Élénkzöld vagy kékeszöld, tojásdad petéi igen aprók. Hernyója változékony; zöld, barna vagy feketésbarna, szarva lapított. A zöld hernyók hátán sötétzöld vonal fut, a szelvények oldalán egy-egy fekete folt van. Okkerszínű ferde oldalvonalai felül fekete szegélyűek. Fején is fekete vonalak vannak. A barna alak hátán három világosabb sáv fut, torszelvényein okkerszínű sáv, potrohszelvényein oldalt hét ferde sáv van. Fekete légzőnyílásait sárga gyűrű veszi körül. A fekete alak fő rajzolati eleme egy sárga hosszanti vonal a háton. Talajban bábozódik. Bábja fénylő barna, a kremaster erős, hegyes; az éghajlatunkon a fagyokat nem képes elviselni. A nyelvtok a tor előtt ormányszerűen felcsavarodott.

Tápnövény(ek): szulák-fajok (Convolvulus spp.), lórom-fajok (Rumex spp.), sövényszulák (Calystegia sepium).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Bagosi Zoltán, Horvátország, 2006. 08. 10.
© Bagosi Zoltán, Horvátország, 2006. 08. 10.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2010. 08. 16.
© Gór Ádám, Sukoró, 2010. 08. 21.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2016. 04. 21.
© Majláth Gábor, Kisújszállás, 2010. 08. 31.
© Majláth Gábor, Kisújszállás, 2010. 10. 02.
© Nestor Tamás, Őrség, 2013. 08. 11.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 08. 18.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2010. 08. 03.
© Szombathelyi Ervin, Sukoró, 2010. 08. 21.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2017. 07. 28.
© Gór Ádám, Sukoró, 2010. 08. 21.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2012. 09. 08.
© Kárpáti Marcell, 2017. 10. 07.
© Kárpáti Marcell, 2017. 10. 01.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2012. 09. 08.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2012. 09. 10.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2012. 09. 15.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2015. 09. 20.
© Bagosi Zoltán, 2003.
© Szombathelyi Ervin, Tahitótfalu, 2012. 09. 07.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2015. 09. 20.
© Balogh Diána, 2017. 09. 09.
© Balogh Diána, 2017. 09. 09.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2012. 09. 17.