Agrochola humilis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
olajbarna őszibagoly

Szinoníma: Anchoscelis humilis

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A hátulsó szárny világosszürke, az elülső szárny különböző árnyalatú olajszürke. A hím csápja finoman pillás, a nőstényé fonalas, a csáptengely mindkét ivarnál világos. Az ajaktapogató rövid, egyenes, előreálló, a külső oldala sötétebb. A fej, válltakaró, torszőrzet egyöntetű, fekete szőrökkel kevert világos szürke. A bagolyrajzolat hiányos, a csapfolt sohasem található meg. A keresztvonalak jól láthatóak, kettősek, az árnyékvonal markáns, barnásszürke. A hosszanti erek a középtérből indulóan világosabb pikkelyekkel fedettek. A kör- és a vesefolt kettős világos vonallal körberajzolt, az alapszínnel megegyező (néha sötétebb) kitöltésű. A belső és a külső keresztvonal enyhén ívelt, a hullámvonal egyes példányokon felszakadozik. A rojttő világos, belső oldalán az érközökben apró, fekete pontsorral. A rojt vörösesszürkével, néha sárgásszürkével kevert. A hátulsó szárnyon elkülönült szegélytér nem figyelhető meg, egyes példányokon a hátulsó szárny a középtér felé fokozatos átmenettel kivilágosodó. A holdfolt mindig látható. A fonák gyenge feketés behintésű, világosszürke, az elülső szárny középső tere besötétedik. A külső keresztvonal és a vesefolt árnyéka mindig, a körfolt és a belső keresztvonalé csak esetenként figyelhető meg. A holdfolt árnyéka a hátulsó szárnyon mindig megvan.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 36-40 mm.

Repülési idő: szeptember-október.

Általános elterjedés: Európa középső sávjában és a Közel-Keleten él.

Magyarországi elterjedés: élőhelyei elsősorban meleg, száraz tölgyesek, karsztbokorerdők, főként a középhegységek és a dombvidékek déli lejtőin található, síkvidéki területeinken kifejezetten ritka.

Hernyója zöld három fehér hátvonallal, az egész test finoman fehérrel és feketével pontozott. Oldalvonala fehér fölötte vannak a fehér, fekete keretű légzőnyílások. Feje barnászöld. Peteként telel.

Tápnövény(ek): sokféle lágyszárút elfogyaszt: például csorbóka-fajok (Sonchus spp.), gyermekláncfű-fajok (Taraxacum spp.), útifű-fajok (Plantago spp.), tarackbúza-fajok (Elymus spp.).

Hasonló faj(ok): Agrochola circellaris, Agrochola helvola, Agrochola laevis, Agrochola litura, Agrochola lota, Agrochola lychnidis, Agrochola macilenta, Agrochola nitida, Agrochola ruticilla

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 09.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 09. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 01.
© Baranyi Tamás, 2006. 09. 30.
© Baranyi Tamás, 2006. 09. 30.