Agrochola lota (Clerck, 1759)
kecskefűz-őszibagoly

Szinonímák: Leptoligia lota, Leptologia lota, Orthosia lota

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny sötétszürke, esetleg sötét vörösesbarna. A hím csápja erősen pillás, a nőstényé fonalas, a csáptengely mindkét ivarnál pirosasbarna. Az ajaktapogató rövid, egyenes, előreálló, oldala sötétbarna, csúcsa feketés. A fej, tor, potroh szőrzete egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyező. Az elülső szárny rajzolati elemei elmosódottak, sokszor alig láthatók, a csapfolt mindig hiányzik. A körfolt igen halvány, a vesefolt hasonló, azonban az alsó harmadát kitöltő erőteljes fekete folt mégis jól kiemeli. A külső és a belső keresztvonal kettős, kitöltése az alapszínnél valamivel halványabb. Markáns rajzolati elem a majdnem egyenes lefutású pirosas hullámvonal, aminek külső oldala sárgásán árnyékolt. A rojttő világos belső oldalán az érközökben háromszögletű, szürkésbarna foltsorral. A rojt egyöntetű. A hátulsó szárny sötétszürke, a középtér felé gyengén kivilágosodó. A holdfolt mindig látható. Az erek sötétebben fedettek, a rojt töve világos, a rojt sárgásszürke. A fonák barnásszürke, az elülső szárny középtere gyakran besötétedő, a példányok döntő többségén a külső keresztvonal és a hullámvonal árnyéka mindkét szárnyon jól kivehető. A holdfolt és a vesefolt jól kivehető, a rojttő belső oldalán sötét kísérő pontsor látható.

Változékonyság: színe kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 31-40 mm.

Repülési idő: szeptember-november.

Általános elterjedés: a Palearktikum nyugati felén él.

Magyarországi elterjedés: a hűvös, nedves élőhelyeket, hegyi patakvölgyeket, síkvidéki láp- és mocsárerdőket, fűzlápokat kedveli.

Hernyója fiatalon halvány kékesszürke, fehér hátvonallal és fehéresszürke hasoldallal. Az utolsó vedlés után sötétkék vagy barnásszürke, a hát- és mellékhátvonal kifejezetten halvány, fehéres. A pontszemölcsök fehérek, fekete keretűek, oldalvonala széles fehéresszürke. Nyakpajzsa barna, három fehéres vonalkával. Peteként telel.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.), áfonya-fajok (Vaccinium spp.).

Hasonló faj(ok): Agrochola circellaris, Agrochola helvola, Agrochola humilis, Agrochola laevis, Agrochola litura, Agrochola lychnidis, Agrochola macilenta, Agrochola nitida, Agrochola ruticilla

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 09.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 09.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 21.
© Káldi József, 2019. 10. 19.
© Káldi József, 2019. 10. 24.
© Balogh Diána, 2013. 10. 27.