Agrochola ruticilla (Esper, 1791)
tölgyfa-őszibagoly

Szinonímák: Xanthia ruticilla, Spudaea ruticilla – áttelelő tölgybagoly, tölgyfa-őszibagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az ajaktapogató rövid, egyenes, előreálló, oldala sötétbarna. A hím csápja gyengén fogazott, a nőstényé fonalas, a csáp tőíze világos. A fej, a gallér és a tor szőrzete világos melegbarna, a gallér felső harmadában végigfutó sötétebb csík kivételével egyöntetű színezetű; a potroh egy árnyalattal sötétebb tónusú. Az előtöri pamacs kicsi, felmeredő. Az elülső szárny a világos melegbarnától a fényes barnásszürkéig változhat, a rajzolati elemek vékonyan, de jól láthatóan kirajzoltak. A belső és a külső keresztvonal kettős, a középtér felé sötéttel kihúzott. A belső keresztvonal karéj ózott, a külső gyengén ívelt. Az árnyékvonal általában halvány, a példányok többségén csak a sejt alatti részben látható. A kör- és a vesefolt vékony, világos keretű, oldalról lapított, keskeny téglalapalakú, a vesefolt alsó harmadában mindig egy éles sötét folt található; a csapfolt mindig hiányzik. A hullámvonal csak kevéssé ívelt, a példányok egy részén apró, feketés pontokkal kísért. A rojt az alapszínnél sötétebb, szabályos világos foltozású. A hátulsó szárny sárgásszürke, erős sötétszürke behintéssel, elkülönült szegélyteret nem találunk. A holdfolt igen halvány. A rojttő világos, a rojt sötét szürkéssárga. A fonák barnásszürke, az elülső szárny belső tere sötétebb behintésű, a külső keresztvonal, a vesefolt és a holdfolt árnyéka rendszerint megfigyelhető.

Változékonyság: színe és mintázata kissé változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Méret: 27-30 mm.

Repülési idő: március-április.

Általános elterjedés: a Palearktikum nyugati felén él.

Magyarországi elterjedés: igen lokális, a Bakonyban (Fenyőfő környékén), Kaposvárott, a Budai-hegyvidéken és az Alföld néhány pontján (Jászberény, Bugac, Tompa, Kunfehértó, Gerla, Ásotthalom, Mikepércs) találták eddig.

Hernyója nyúlánk, barnásszürke, világos kígyózó rajzolattal. Hátvonala vékony, sötét; a légzőnyílások és a fej fényes feketék. Rejtőzködő életmódú, csak éjszaka táplálkozik. Bábként telel.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): Agrochola circellaris, Agrochola helvola, Agrochola humilis, Agrochola laevis, Agrochola litura, Agrochola lota, Agrochola lychnidis, Agrochola macilenta, Agrochola nitida