Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
szürke őszibagoly

Szinoníma: Orthosia caecimacula

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny alapszíne okkerbarna, a belső térben több-kevesebb szürke behintéssel. A hím hátulsó szárnya világosszürke, sötétebb szegéllyel. Az ajaktapogató rövid, egyenes előreálló. A hím csápja gyengén fogazott, a nős- tényé fonalas. A fej- és a torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyező. A lábak barnák. A kör- és a vesefolt egyetlen határozott vonallal körülrajzolt, az alapszínnél világosabb kitöltésű. A külső keresztvonal és a vesefolt közötti tér általában besötétülő. A csapfolt csak igen halványan kivehető, bázisa a belső keresztvonalon azonban gyakorta sötét, sokszor feketés. A keresztvonalak kettősek, sárgásszürke kitöltésűek, a belső gyengén hullámos, a külső ívelt, enyhén fogazott, a tövi keresztvonal csak esetenként látható. A hullámvonal zegzugos, világos, általában a szegélytér belső oldalának sötétebb színezete rajzolja ki. A rojttő világos, belső oldalán az érközökben kísérő fekete pontsorral. A rojt sárgásszürke, sötétebb középvonallal. A nőstény hátulsó szárnya sötétszürke, az erek sötéten fedettek. A holdfolt mindig megtalálható. A rojttő sötét, a rojt fehéressárga, a nősténynél sötét tővonallal. A fonák szürkésfehér, változó erősségű barnásszürke behintéssel. A vesefolt és a holdfolt árnyéka mindig kirajzolódik.

Változékonyság: alapszíne kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 38-46 mm.

Repülési idő: szeptember-november.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, főleg elegyes tölgyesekben, nyíltabb hegyi erdőkben él.

A fiatal hernyó zöld, sárgás szelvényhatárokkal, felőve barnászöld, változó erősségű szürke behintéssel. Hátvonala és mellékhátvonal barna, oldalvonala fehéresszürke. Légzőnyílásai fehérek, fekete keretűek. Nyakpajzsa félköralakú, sárgásbarna, véкопу fehéres mintázattal. Feje sárgásbarna. Földben bábozódik. Peteként telel.

Tápnövény(ek): gyermekláncfű-fajok (Taraxacum spp.), csillaghúr-fajok (Stellaria spp.), gyűszűvirág-fajok (Digitalis spp.), lórom-fajok (Rumex spp.), legyezőfű-fajok (Filipendula spp.), galaj-fajok (Galium spp.), baltacim-fajok (Onobrychis spp.), habszegfű-fajok (Silene spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 06.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 11. 04.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 10. 26.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 14.
© Pribéli Levente, 2021. 10. 02.
© Kiss Tamás, 2021. 10. 02.
© Káldi József, 2019. 10. 19.
© Káldi József, 2021. 10. 07.
© Káldi József, 2021. 10. 23.
© Káldi József, 2021. 11. 01.
© Kárpáti Marcell, 2021. 10. 14.