Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
sziki őszibagoly

Szinoníma: Noctua lutulenta

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny alapszíne kávébarna, a rajzolat csak kevéssel sötétebb, bár jól látható. A hím hátulsó szárnya tiszta fehér. Az ajaktapogató rövid, egyenes, sötétbarna, a hím csápja kétoldalian fésűs, a nőstényé fonalas. A csáptengely mindkét ivarnál barna. A fej- és torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyező. Az elülső szárny kiszélesedő, a nőstényeké nyújtottabb, csúcsa mindkét ivarnál lekerekített. A kör- és a vesefolt finom vonallal körberajzolt, a csapfolt mindig hiányzik. A vesefolt külső oldala vékony, fehéres kontúrú, alsó harmadában sötétebb folttal. A keresztvonalak kettősek, az alapszínnél egy árnyalattal sötétebb kitöltésűek; a belső karéjozott, a külső ívelt, fogazott. A hullámvonal igen halvány. A rojttő világos, a rojt sötétbarna. A nőstény alsó szárnya egyenletes barnás behintésű. A holdfolt és a keresztvonal mindkét ivarnál nagyon halványan látható. A fonák barnás behintésű fehéresszürke; a vesefolt, holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka megtalálható.

Változékonyság: a rajzolat és az alapszín kontrasztossága változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 36-44 mm.

Repülési idő: augusztus vége-október.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, helyenként gyakori is lehet.

Hernyója zöld, erős rózsaszín behintéssel. Hátvonala a negyedik szelvénytől induló, világos, benne szelvényenként egy sötét folttal. A fej és a nyakpajzs fűzöld. Hernyóként telel, júniusban bábozódik.

Tápnövény(ek): homokliliom-fajok (Anthericum spp.), gyöngyköles-fajok (Lithospermum spp.), nefelejcs-fajok (Myosotis spp.), csillaghúr-fajok (Stellaria spp.), csarab-fajok (Calluna spp.), seprőzanót-fajok (Cytisus spp.), lórom-fajok (Rumex spp.), rekettye-fajok (Genista spp.), olocsán-fajok (Holosteum spp.).

Hasonló faj(ok): Tholera cespitis

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 29.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 01.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 10. 10.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2021. 10. 07.
© Káldi József, 2021. 10. 07.
© Kárpáti Marcell, 2016. 09. 28.