Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
közönséges szemeslepke

Szinoníma: Papilio arethusa

Nymphalidae – Tarkalepkék családja   

A hím szárnyai felül sötétbarnák, a szegélytér harántsávja alkalmilag elmosódott, mert az összetevő foltok belső oldalán többé-kevésbé barna borítás nyomja el a sáv sárga színét, különösen a hátulsó szárnyon, ahol esetenként csak néhány sárga pikkely jelzi a sáv helyét. A harántszalag párhuzamos a külső szegéllyel. A nőstény többé-kevésbé sárga árnyalatú, bronzfényűen csillogó. A szemfoltokat mindkét ivar elülső szárnyának csúcsterében egyetlen fekete petty képviseli, a nőstényeken a cu érközben is fellép még egy apró pont. A rojt tarka. A hímek elülső szárnyának fonákja tüzes vörösessárga, a szegélyek szürkésbarnák, márványozottak. Hátulsó szárnyának fonákja sötétbarna, a harántsáv elmosódott és szürkéssárga, rajzolata még elmosódottabb, a középtér és a szegélytér közötti ívelt szalag (amelyben a szemfoltok helyét csak apró, sárgás vakfoltok jelzik) olykor alig észlelhető. Mindkét ivar hátulsó szárnyának fonákját apró, sűrű vonalkák márványozzák, a sejtben fekete vonalka látható.

Változékonyság: a narancssárga foltok, illetve a fekete szemfoltok mérete változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 43-48 mm.

Repülési idő: július-szeptember.

Általános elterjedés: az egész Palearktikumbam megtalálható, de areája mozaikos. Németországban a Rajna mentén a populációi kipuszultak, ennek oka feltehetően az élőhelyek elpusztítása.

Magyarországi elterjedés: sokfelé megtalálható, de lokális. A Bakonyban, a Vértesben, a Kiskunságban és a Mátra déli hegylábain jelentős populációi élnek, amelyek egyedszáma magas. Ezeken a területeken közönséges.

A hernyó sárgásbarna, hátán vörösessárga csíkkal, amelyben finom, sötét vonal húzódik, oldalcsíkja sárga.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).


Hasonló faj(ok): Hipparchia semele (Elkülönítés: lásd ott.), Maniola jurtina, Lasiommata maera, Lasiommata petropolitana, Pyronia tithonus, Coenonympha pamphilus

     Mi a különbség?


Imágó

© Hudák Tamás, Vértes, 2011. 08. 02.
© Hudák Tamás, Vértes, 2011. 08. 02.
© Hudák Tamás, Bakony, 2013. 08. 17.
© Hudák Tamás, Székesfehérvár, 2010. 09. 12.
© Gór Ádám, Salföld, 2011. 08. 13.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 08. 14.
© Gór Ádám, Albánia, 2015. 07. 30.
© Hudák Tamás, Mezőföld, 2014. 08. 04.
© Hudák Tamás, Bakony, 2013. 08. 17.
© Hudák Tamás, Vértes, 2016. 08. 02.
© Káldi József, Koroncó, 2014. 07. 30.
© Káldi József, Márkó, 2017. 08. 20.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 08. 07.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 08. 14.