Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
gammabagoly

Szinonímák: gammalepke, gammajeles-lepke, ezüstgammás aranybagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a gammafolt teljes, megnyúlt, nem szakadt két részre. Alapszíne különböző árnyalatú ibolyásszürke, a keresztvonalak fényesek, olykor ezüstfehéresek, igen zegzugosak, csak a belső ívben meghajlott. A gammafolt ezüstös, csak ritkán aranyló színű, körülötte a középtér feketésszürke. A külső keresztvonal zegzugos, még inkább a hullámvonal, kettőjük között szabálytalan, sötét és ferde árnyék húzódik a csúcstól a külső szöglet mögé. A kör- és a vesefolt ferde, keretük feketés, a rojt tarka, színe megegyezik az alapszínnel. Hátulsó szárnyának belső fele bronzos szürkésbarna, külső része barnásfekete, az erek feketések. Fonákja sárgásszürke, a rajzolat igen elmosódott, a felszínnek elnagyolt és homályos tükörképe. Gyakoriak a sárgás vagy barnás behintésű, illetve alapszínű példányok is; esetleg az alapszín világos fehéresszürke vagy sötét szürkésfekete.

Változékonyság: színeinek árnyalata változatos.

Védettség: nem védett.

Méret: 34-42 mm.

Repülési idő: április-májusban délről érkeznek vándor egyedei, majd júniustól novemberig két vagy három nemzedéke fejlődik.

Általános elterjedés: holarktikus vándor faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, gyakori.

A hernyó zöld, finom fehéres vagy sárgás, helyenként megkettőzött vonalak díszítik. Légzőnyílásai fehérek, keretük fekete, fölöttük egyenes, sárga csík húzódik, feje zöldesbarna, oldala fekete. Vékony, fehéres szövedékben alakul át fekete bábbá.

Tápnövény(ek): polifág, a legtöbb lágyszárút elfogyasztja.

Hasonló faj(ok): Autographa jota, Autographa pulchrina, Cornutiplusia circumflexa, Trichoplusia ni, Syngrapha interrogationis

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 06. 10.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 04. 13.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 04. 13.
© Dr Gergely Péter, 2020. 08. 27.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2010. 08. 02.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 08. 03.
© Káldi József, 2019. 08. 11.
© Káldi József, 2019. 09. 05.
© Káldi József, 2020. 09. 22.

Aberrációk

Autographa gamma ab. © Gór Ádám, 2021. 08. 22.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2008. 06. 09.
© Balogh Diána, Szakály, 2015. 07. 07.
© Kárpáti Marcell, Pásztó, 2016. 06. 13.
© Kárpáti Marcell, Szolnok, 2017. 09. 15.
© Balogh Diána, Szakály, 2015. 06. 13.