Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
kis fűzbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A fej és a tor hamuszürke vagy barnásszürke, a tapogató csúcsa, a homlokszegély, a gallér csíkja és a válltakarók szegélye sötétbarna. A potroh szürke, oldalsó szegélye és a has pirosasbarna szőrökkel borított; a háti pamacssor meglévő elemei picik, feketések, a farpamacs szürke. Az elülső szárny keskeny és nyújtott, csúcsa hegyes, külső szegélye erősen ívelt és szögletesen metszett. Alapszíne világos hamuszürke, változó erősségű barnás és sötétszürke behintéssel (egyes példányok egészen barnásak és a szárny belső fele a tőtől a külső keresztvonalig terjedően erősen elsötétült). A bagolyrajzolat teljes, bár egyes elemei olykor kevéssé élesek. A keresztvonalak kettősek, sötétszürkék és világos kitöltésűek, a tővonal rövid, de éles, szembeszökő feketés csíkocska. A körfolt és a vesefolt kerete feketés, fehérrel kontúrozott, előbbi kitöltése szürkésbarna, míg az utóbbi rendszerint fehéres, ez a szárny legvilágosabb része. A csapfolt finom fekete keretű, lapított és hosszú, rendszerint összeköti a két keresztvonalat, annál is inkább, mert a külső keresztvonal belső oldalán a csapfolt magasságában kisebb feketés folt található. A hullámvonal elmosódó, kissé zegzugos, fehéres pászta, belső oldalán barnás nyílfoltocskák, kívül gyakorta sötétebb árnyék kísérik. A rojttő fekete, a rojt szürke, fehéren foltozott. A hátulsó szárny barnásszürkével erősen fedett, a szegélytér kissé sötétebb barna. A keresztvonal és a holdfolt nem vagy csak igen halványan látható; a rojttő sötétbarna, a rojt sárgásfehér, némi barna pikkelyekkel. A fonák fehéres, némi szürkés és pirosasbarna behintéssel, a holdfoltok élesek, a keresztvonalak halványabban, elmosódottabban kirajzoltak.

Változékonyság: mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 29-34 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: a középhegység és a nyugat-dunántúli dombvidék hűvösebb klímájú patakvölgyeiben általánosan előfordul, a síkvidékeken csak nagyobb vízfolyások mentén, illetve láp- és mocsárerdőkben találták meg.

Peteként telel. A hernyó halvány világoszöld, oldalain egy-egy, hátán három fehér vonallal. Egész testét apró fehér pontok fedik. Feje világos sárgásbarna (fiatalon fekete). Bábja vörhenyesbarna.

Tápnövény(ek): fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Kárpáti Marcell, 2020. 07. 04.