Bryophila ereptricula (Treitschke, 1825)
világostövű zuzmóbagoly

Szinonímák: Cryphia ereptricula – fekete zuzmóbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyainak töve fehér, abban a tő felé egy fekete hullámvonal látható, a csúcs felé fekete a szegélye. A körfoltnak csak halvány nyoma látszik, a vesefolt kerete fehér, színe megegyezik az alapszínnel, ami barnásszürke. A csúcs felé egy nagyívú fekete vonal rajzolódik ki, ami a belső szegélyhez közel szögletesen megtörik. Ettől kifelé szürkésbarna és fehér tarka mintázat látható, ezt a szegélynél egy szaggatott fekete vonal határolja. A belső szegletben szintén a fehér szín dominál. Rojtja barna. Hátulsó szárnya barnás piszkosszürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 24-27 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: közép- és dél-európai faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, de lokálisan.

A hernyó kékesszürke szelvényenként két-két sárga folttal, amik majhogynem összefüggű sávot alkotnak. Háta világosabb, oldalai sötétebbek, majdnem feketék. Hátán szelvényenként két-két fekete pont látható, oldalain pedig a sötét színen fehér pontok díszlenek. Testét rövid, ritkán álló szőrök fedik.

Tápnövény(ek): sziklazuzmók (Lecanora spp. és Parmelia spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.