Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
gyujtoványfű-apróbagoly

Szinoníma: gyújtoványfű apróbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny élesen kirajzolt kör- és vesefolttal. A fej, a gallér és a torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező, világos barnásszürkétől a dohánybarnáig változó, kevés sötétvégű szőrrel keverve. A gallér alsó harmadában vékony fekete csík fut végig. A potroh sötét szürkésbarna. A tővonal erőteljes sötét, világos kontrasztú. A keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek. a középtér mindig erősen beszűkülő. Az árnyékvonal széles, diffúz sötétbarna pasztaként jelentkezik. A belső keresztvonal zegzugos, a külső erősen ívelt lefutású. A körfolt kicsi és erősen lapított, a középvonal színezetével megegyező. A vesefolt egyenesen álló, finom vonallal körülrajzolt, fehéres kitöltésű, kicsi sötét maggal. A hullámvonal világos, fogazott, a példányok egyrészén alig látható. A szegélytérben a hosszanti erek feketével fedettek. A rojttő világos, a rojt szabályos barna-fehér csíkozottságú. A hátulsó szárny világos fehéresbarna, változó erősségű barnásszürke behintéssel. A holdfolt és a keresztvonal általában halvány. A hím szegélytere keskeny, belső határa eléggé szétfolyó, a nőstények sötét szegélye sokkal erőteljesebb. A fonák világos barnásfehér, szürkésbarna behintéssel. Az elülső szárnyon a vesefolt, a hátulsón a holdfolt és a keresztvonal árnyéka megfigyelhető.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-32 mm.

Repülési idő: áprilistól szeptemberig három nemzedéke van.

Általános elterjedés: holarktikus faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, főleg száraz gyepekben.

Hernyója világos barnásszürke, sárga hát-, mellékhát- és oldalvonalakkal. A hátvonalak között egy-egy sor bársonyszerű, négyszögletes feketéskék folt található. Az oldalakon számos rendezetlen, kicsi, fekete pont és vonalka látható. A légzőnyílások feketék. Feje kékesszürke, hosszanti fekete csíkokkal és pontozással. Növények szárán növénydarabokat összeszőve alakul át sárgásbarna bábbá és így is telel.

Tápnövény(ek): gyújtoványfű-fajok (Linaria spp.), oroszlánszáj-fajok (Antirrhinum spp.).

Hasonló faj(ok): Omphalophana antirrhinii

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 08. 26.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 07. 08.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 12.
© Balogh Diána, 2019. 08. 15.
© Kárpáti Marcell, 2017. 04. 22.
© Kárpáti Marcell, 2019. 06. 21.
© Gór Ádám, 2010. 04. 28.
© Gór Ádám, 2012. 08. 31.
© Káldi József, 2014. 07. 08.
© Káldi József, 2020. 07. 03.
© Pribéli Levente, 2020. 04. 23.
© Dr Gergely Péter, 2020. 08. 06.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2016. 10. 02.
© Balogh Diána, 2018. 09. 16.
© Kárpáti Marcell, 2016. 07. 24.
© Kárpáti Marcell, 2016. 06. 07.
© Balogh Diána, 2018. 09. 23.
© Balogh Diána, 2019. 08. 07.
© Balogh Diána, 2019. 08. 07.