Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
hamvas szövő

Szinonímák: Elkneria pudibunda, Dasychyra pudibunda – bükk-gyapjaslepke, hamvas gyapjaslepke

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Az elülső szárnyon a külső harántsáv csak enyhén hullámos. A tőnél lévő harántsáv elmosódott (nőstények), vagy nem ír le nagy íveket (hímek). Hímek: a fej és a tor hamuszürke, a toron barna rajzolattal. A potroh sárgás. Az elülső szárny hamuszürke, több-kevesebb sárgás árnyalattal. A középtér általában sötétebb színű, mint a szárny többi része. A harántsávok barnák. A középfolt hosszúkás, elmosódó, barna. A széles szegélytérben a szubmarginális sáv halvány, fehéres, és szaggatott barna csík kíséri. A hátulsó szárny világos, fehéres, hol több, hol kevesebb sárga árnyalattal. Az elmosódó rajzolat barna. A fonák világos, csaknem fehér, a rajzolat halványbarna. A rojt sárgásfehér-barna csíkozottsággal.
Nőstények: a szárnyak alapszíne fehér, az elülsők kissé sárgásak, sűrű szürkésbarna behintéssel. Az elülső szárnyon a külső és a belső harántsáv széles, barna, a szubmarginális és a tősáv elmosódott. A hosszúkás, homorú középfolt alig látszik. A hátulsó szárnyon általában csak két elmosódó, szürkésbarna folt van. A fonák egészen világos, a harántsávok alig látszanak, de minden szárnyon markáns, V alakú középfolt van. Mind a hímek, mind pedig a nőstények esetében gyakori a melanizmus; a példányok lehetnek csak részben szürkék, máskor az egész állat egyenletesen barnásszürke, de az elülső szárny ilyenkor is sötétebb, mint a hátulsó. Ha halványan is, de a rajzolat ilyenkor is áttűnik, a fonákon pedig markáns.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 40-50 mm, nőstény: 50-70 mm.

Repülési idő: április-június, de lehet egy részleges nemzedéke augusztus-szeptemberben.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt elterjedt.

Kifejlett hernyója általában sárgászöld, ritkábban barna, szürke, esetleg ibolyás. Szelvényközei mélyfeketék. Szőrzete sárga, erőteljes szőrkeféi okkersárgák. Anális szőrecsetje barnásvörös. A torán nincsen hosszú szőrecset.

Tápnövény(ek): bükk-fajok (Fagus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), gyertyán-fajok (Carpinus spp.), mogyoró-fajok (Corylus spp.).

Hasonló faj(ok): Gynaephora fascelina

Imágó

© Gór Ádám, Fülöpháza, 2012. 04. 27.
© Gór Ádám, Fülöpháza, 2012. 04. 27.
© Gór Ádám, Fülöpháza, 2012. 04. 27.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2010. 05. 23.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2017. 05. 14.
© Dr Gergely Péter, 2005. 05. 02.

Egyéb stádiumok

© Balogh Diána, 2019. 08. 01.
© Balogh Diána, 2020. 06. 27.
© Dr. Bathó Imréné
© Káldi József, 2015. 10. 04.
© Balogh Diána, 2019. 10. 01.
© Dr. Csóka György