Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
öblösszárnyú bagoly

Szinonímák: Calpe thalictri, Calpe capucina – öblösszárnyú csipkésbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne világos vagy sötétebb őzbarna, gyakran rózsaszínű árnyalattal, a sötét, árnyékos sávok olajzöldek. A felső szegély világos, a belső, a középső (árnyék-) és külső keresztvonal sötét, homályos, összetartó és a belső szegély lebenyén végződnek. A legsötétebb rajzolati elem a rozsdaszínű külső keresztvonal, amely a szárny hegyes csúcsából indul ki. A vesefoltot csupán két apró és alig észlelhető sötét pontocska képviseli, a külső szegélytér széles, gyakran ibolyásszürke, helyenként homályos, felhőszerű és olajszínű árnyékokkal. A hullámzó, töredezet és homályos hullámvonal vékony, olajbarna. Az egész szárnyfelületet világos, apró keresztirányú vonalkák borítják, amelynek pikkelyei (főként friss példányokon) fölmerednek a szárny síkjából. A rojt sötét, a küls szögletben elgörbül a szárny síkjából és szinte kis, hegyes lebenyt alkot. Hátulsó szárnya tompa, zöldes okkersárga, a széles szegélytér sötétebb árnyalatú, a rojt világos. Fonákja szinte rajzolatlan, de az elülső szárny középtere és a hátulsó szárny szegélytere sötétebb, mint a többi részek.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 35-42 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van: június-július, augusztus-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó 16-lábú, karcsú, csupasz, pihenő helyzetben 4. és 5. szelvényét kissé begörbíti; tarka, sárgásfehér vagy zöld, hátvonala fekete, amelyet két nagy, fekete foltokból álló sor szegélyez. Máskor a hátvonal sötétzöld, amely széles barna sávban foglal helyet. Hasa feketésszürke, haslábai sárgák, kívül egy-egy fekete folt díszíti őket, torlábai tiszta sárgák. Feje mézsárga, négy fekete folttal, olyakor zöldesszürke, nyakpajzsa sárgásbarna vagy sárgásszürke, amelyet fekete behintés díszít vagy pettyek tarkítanak. Bibircsei felül alig láthatók, haslábai fölött és sötét hasoldalán azonban fehérek és szembeszökők; előfordulnak teljesen egyszínű zöld hernyók is. Bábja pontozott, csillogó, feketésbarna.

Tápnövény(ek): borkóró-fajok (Thalictrum spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Gór Ádám, Sukoró, 2010. 08. 20.
© Dr Gergely Péter, Biatorbágy, 2013. 08. 23.
© Kovács Pál
© Kovács Pál
© Kovács Pál, Dorog
© Káldi József, 2020. 07. 03.
© Gór Ádám, 2021. 06. 27.
© Gór Ádám, 2021. 07. 05.
© Gór Ádám, 2021. 08. 02.
© Pribéli Levente, 2020. 08. 26.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2020. 07. 01.
© Dr. Csóka György, 2020. 07. 08.
© Dr. Csóka György, 2020. 07. 14.
© Dr. Csóka György, 2020. 07. 29.
© Dr. Csóka György, 2020. 08. 10.
© Dr. Csóka György, 2020. 08. 10.
© Kárpáti Marcell, 2021. 06. 05.