Catocala diversa (Geyer, 1828)
kőrisfa-sárgaövesbagoly

Szinoníma: kőrisfa-övesbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a hurokfolt kör alakú és teljesen lefűződött a külső keresztvonalról, fonákja tiszta sárgásfehér, a hátulsó szárnyé narancssárgás. Elülső szárnyának alapszíne barnásszürke, a szinte megkettőzött, zegzugos, tusfekete keresztvonal mögött a tőtér nagy részén sötét olajbarna szalag húzódik. A keresztvonal előtt a szárnyat sűrű fehr behintés fedi, főként a felső szegély alatt és a belső szegély fölött. A vesefolt többnyire elmosódott, máskor jól látható. A külső keresztvonal villám alakúan zegzugos vagy fogazott, benne fehér pontocskák láthatók, az m1-2 erek magasságában kiugrik a külső szegély felé, környéke sötétszürkés fekete. A hullámvonal ép, fekete, apró ívekből áll, belülről fehér pikkelyek derítik, a szegélytér sötét barnásfekete, az erek feketék, a tővonalat éles fehér pettyek alkotják, a rojt barna, külső harmada fehér. Hátulsó szárnya narancssárga, a belső szalag hosszú hurkot vet a tő- és a középtér egy része körül, a felső szegélyen széles, a belső felé egyre keskenyedik és eléri a szegélyt. A külső szegély öve hasonló szerkezetű, a rojt szürke, a csúcs körül sárgásfehér. Fonákján az elülső szárny fekete rajzolati elemei igen terjedelmesek, a két fekete szalag és a tőtér által szabadon hagyott sárgásfehér alapszínen is sok a fekete pikkely. A hátulsó szárny fonákjának rajzolata a felszínnek a tökürképe, a fekete behintés itt is dús. A válltakaróknak fekete szegélye van, a tor színe egyezik a tőtérével, potroha sárgásbarna.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 36-38 mm.

Repülési idő: július-szeptember.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: a középhegységek meleg tölgyeseiben él, ritka és rendkívül lokális.

A hernyó rozsdabarnás, hátvonala sárga, kerete fekete, lábai fölött fekete csík húzódik, amelyet felül és alul sárgás foltok kísérnek. Minden szelvényen két-két fekete bibircs van, amelyeken két-két szétálló sörte látható.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.), kőris-fajok (Fraxinus spp.).

Hasonló faj(ok): Catocala hymenaea, Catocala nymphagoga, Catocala fulminea, Catocala conversa

Imágó

© Gór Ádám, Görögország, 2011. 07. 23.
© Gór Ádám, 2021. 08. 14.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 11.
© Dr Gergely Péter, 2019. 09. 11.