Catocala elocata (Esper, 1787)
közönséges övesbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának sárgásszürke alapszínét igen sűrű, sötétszürke vagy feketés behintés fedi, a rajzolat homályos. A belső keresztvonal csipkés, a külső csipkés vagy fogazott, mindkettőt változóan világosabb árnyalat és keskeny, majd sötét és széles sávok határolják. A szárny legvilágosabb része a középtér tő felöli sávja. A vesefolt nagy, sötét foltban hyelzkedik el, belsejében sötét félhold látható, az árnyékvonal széles szalagként jelentkezik, a hullámvonal sötét és csipkés, a tővonal szaggatott, a rojt és választóvonala csipkés. Hátulsó szárnya karmazsinpiros, a belső fekete szalag széles és alig keskenyedő, kiszögeléései tompák, az an érnél véget ér. A külső fekete szegély széles, csak a szárny csúcsa alatt (az rr ér végződésénél) látható benne apró fehéresszürke folt, a rojt fehéresszürke, olykor tarka. A belső szegélytéren nincsen, vagy alig látható némi sötét behintés. Az elülső szárny fonákja fehér, a fekete rajzolati elemek élesek, a csúcstéren szürkés behintés fekszik. A hátulsó szárnyé is fehér, alul (az m2 értől lefelé) azonban piros, a fekete rajzolati elemek élesek, a szárnyak világos részei tiszták, nincsen rajtuk fekete vagy szürke behintés.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 70-75 mm.

Repülési idő: július-október.

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó hamu- vagy barnásszürke, finom, sötét behintés fedi, oldalán két széles, barna sáv fut le, amelyekben sárgás bibircsek foglalnak helyet. A 8. szelvényen kis sárga duzzanat van, a 11. kipúposodik, két sárga, hátulról feketével szegett holdfolt van rajta. Légzőnyílásai széles és hullámzó, barnásfekete sávban helyezkednek el, feje két tompa hegyben végződik és egy-egy fekete csík díszíti. Bábja vörösesbarna, behintése kék.

Tápnövény(ek): nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): Catocala dilecta, Catocala electa, Catocala nupta, Catocala promissa, Catocala puerpera, Catocala sponsa

Imágó

© Balogh Diána, 2020. 09. 16.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 08. 26.
© Gór Ádám, Görögország, 2011. 07. 21.
© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2012. 09. 11.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2010. 09. 18.
© Balogh Diána, 2016. 09. 02.

Egyéb stádiumok

© Pintér Balázs, 2020. 05. 17.
© Pintér Balázs, 2020. 05. 17.