Catocala puerpera (Giorna, 1791)
nyárfa-övesbagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne igen világos sárgásszürke, a rajzolat homályos, még a viszonylag jól észlelhető keresztvonalak is; ezek feketések. A belső keresztvonal ferde, gyngén hullámos vagy csipkés, a külső majdnem meredek, finoman csipkés vagy fogazott, fent nem ugrik ki messze a külső szegélytér felé, mindkettőt finom, világosabb árnyalatú csík, majd széles, sötétebb árnyék kíséri. A vesefolt homályos, határai elmosódottak, a hurokfolt többnyire alig látható, lefűződött, a hullámvonal egészen elmosódott, környéke sötétebb, a tővonalat kívülről feketével keretezett világos pettyecskék képviselik, a rojt világos, választóvonala jól látható. Hátulsó szárnya tompa világospiros, a belső fekete szalag majdnem végig egyforma széles, az m3 és az an ér mentén csak kissé törik meg, alig szögellik ki, a ránc mögött véget ér. A szegély fekete sávja az an ér mentén többnyire megszakad és kis, tojás alakú folt válik le belőle, a szárny csúcsa sárgáspiros, a rojt sárgásfehér, csak az m1-cu2 erek között tarkítják apró, sötét foltok. Az elülső szárny fonákja fehér, némi sárgás vagy szürkés árnyalattal, a fekete rajzolati elemek élesek, a külső szegély fekete pontjai jól láthatók, a rojt fehér. Hátulsó szárnyának felső része fehér, alil (az m2 értől kezdve) sárgáspiros, a fekete elemek élesek, a szárnyakon fekete behintés alig van, vagy egyáltalán nincsen, a világos részek tiszták, a rojt fehér. Tora és potroha olyan színű, mint az elülső szárny alapszíne.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 48-54 mm.

Repülési idő: július-október.

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó hamu- vagy feketésszürke, a világos példányokat finom piros behintés, a sötéteket barnásfekete pontozás tarkítja. Hátvonala széles, sött, a hátulsó szelvényeken gyakran négyszögletes foltokra szakadozott, oldalán széles és hullámzó csík fut végig. Feje olyan színű, mint a teste, hasa fehéres, a barna haslábak között nagy, fekete foltok díszítik, a bibircsek aprók. Törmelékkel, rögökkel kevert szövedékben alakul át bábbá a levelek között.

Tápnövény(ek): nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): Catocala dilecta, Catocala electa, Catocala nupta, Catocala promissa, Catocala elocata, Catocala sponsa

Imágó

© Gór Ádám, 2020. 09. 16.
© Kovács Pál
© Dr Gergely Péter, Biatorbágy, 2013. 08. 24.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2010. 09. 19.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 08. 18.