Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
borsóbagoly

Szinoníma: Melanchra pisi

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny barnás hússzínű, a vesefolt nem vagy csak kevéssé világosabb az alapszínnél. A hím csápja finoman pillás, a nőstényé fonalas. A fej- és a torszőrzet egynemű, az elülső szárny alapszínével megegyező színezetű. Az előtöri pamacs széles, kétélű, az utótori pamacs rövid, felmeredő. A keresztvonalak halványak, kettősek, a belső hullámos, a külső ívelt és fogazott. Az árnyékvonal széles, eléggé szétfolyó. A kör- és a vesefolt vékony vonallal körülrajzolt, a csapfolt csak a sötétebb mintázatú példányokon határozott kontúrú; mindhárom folt az alapszínnel megegyező kitöltésű. A hullámvonal világos, élesen meghúzott, zegzugos, külső oldalán a tornusnál egy a fajra nagyon jellemző fehér folt van. A rojt szürkésvörös. A hátulsó szárny szürkésbarna, a szegélytér éles határ nélküli, sötétebb szürke behintésű (különösen a nőstényeknél). Az erek sötétebben fedettek, a holdfolt halvány. A fonák szürkésfehér, a szárnyszegélyek vörhenyes behintésűek, az elülső szárny középtere barnás. A holdfolt, a vesefolt és a külső keresztvonal árnyéka rendre jól kirajzolódik.

Változékonyság: mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 25-34 mm.

Repülési idő: két nemzedéke repül május-augusztusban.

Általános elterjedés: a Palearktikum középső sávjában él.

Magyarországi elterjedés: elsősorban az ország nyugati felében terjedt el, nedvesebb erdei tisztásokon, hegyi patakvölgyekben, lápréteken él.

Hernyója pirosas- vagy zöldesbarna, négy egymástól egyforma távolságú és azonos vatagságú, erőteljes hosszanti sávval. A has és a lábak hússzínűek, feje barnáspiros. Bábként telel.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.), tarsóka-fajok (Thlaspi spp.), lonc-fajok (Lonicera spp.), here-fajok (Trifolium spp.), keserűfű-fajok (Polygonum spp.), lórom-fajok (Rumex spp.), galagonya-fajok (Crataegus spp.), szeder- és málna-fajok (Rubus spp.), galaj-fajok ( Galium spp.), cickafark-fajok (Achillea spp.), borsó-fajok (Pisum spp.), saláta-fajok (Lactuca spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.