Chelis maculosa (Gerning, 1780)
foltos medvelepke

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Feje és tora szürkésbarna, homloka és ajaktapogatója sötétbarna, a toron (gallér, válltakaró, tor közép) is vannak változó erősségű sötétbarna foltok. A hím potroha vörhenyesbarna, a nőstényé feketésbarna, némi piros szőrözéssel, a hasoldal egyszínű, feketés. A lábak világosbarnák, igen hosszú, barna szőrzettel (hím), vagy sötétbarnák, igen csekély barna szőrzettel. Az elülső szárny szürkésbarna, némi pirosas fénnyel, a nőstényé jóval sötétebb, mint a hímé. A keresztvonalak szögletes, nagy feketésbarna foltokként jelentkeznek, néha a csúcs- és a szegélytérben is varrnak elszórtan kisebb foltok. A hím hátulsó szárnya halvány pirosasszürke, több-kevesebb élénkpiros behintéssel, az erek szürkések, a holdfolt és a szegélyfoltsor szürkésbarna, néha a szárnytövön is van(nak) sötétebb folt(ok). A nőstény hátulsó szárnya élénk, kissé lilás vagy bíboros árnyalatú piros, az erek hasonló színűek, a sötét foltok élesek, feketésszürkék. A fonák pirosasszürke vagy halványpiros, az elülső szegélyek és gyakran az erek is sötétebbek, a foltok a felszín tükörképei, de rendre haloványabhak, kivéve a hátulsó szárny szegélyfoltsorát.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-33 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (április vége-június, július-augusztus).

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: szórványosan elterjedt, ritka.

Kifejlett hernyója sötétbarna, feketésbarna. Hátán vörhenyessárga hosszanti sávok, oldalán ferde, barnás vonalkák varrnak. Szemölcsei szürkék, kékesen fénylők. Szőrzete szürkésbarna, oldalán vörhenyes, rövid. A talajon, növényzet között bábozódik. Sötét feketésbarna bábja kékesen behintett.

Tápnövény(ek): galaj-fajok (Galium spp.), cickafark-fajok (Achillea spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr Gergely Péter, 2015. 04. 26.
© Kiss Tamás, 2020. 04. 26.