Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
szürke liliombagoly

Szinoníma: Cleoceris scoriaceae

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny alapszíne fénylő, sötét hamuszürke, változó erősségű feketésszürke behintéssel. A középtér mindig erősen besötétedő. A körfolt nagy, kerek, világos kitöltésű, a csap folt széles, de kifejezetten rövid, a vesefolt nagy, egyenesen álló, barnás közepü. A keresztvonalak feketével élesen kihúzottak (különösen a nőstényeken), külső oldalukon barnával árnyékoltak. A középtér erősen beszűkülő, színezete egyöntetű. A szegélytér kivilágosodó, a hullámvonal sötét foltból indul, gyengén hullámos. A rojttő sötét, a rojt sötétszürke. A hím hátulsó szárnya fényesfehér, a nőstényé gyengén szürkés behintésű. A holdfolt halvány, de mindkét ivarnál megfigyelhető, a keresztvonal csak a nőstényeken rajzolódik ki. A rojttő sötét, a rojt fehér vagy fehéresszürke. A fonák barnás behintésű szürkésfehér, a vesefolt, a holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka mindig látható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-42 mm.

Repülési idő: augusztus-október.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európában, valamint a Közel-Keleten él.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő, kedveli a meleg, dombvidéki, tisztásokkal erősen tagolt erdőket és bokorerdőket.

A hernyó zöld, három vékony fehér hátvonallal. Oldalvonala széles, fehéres, légzőnyílásai feketék, feje és nyakpajzsa sárga. Hernyóként, ritkábban peteként telel.

Tápnövény(ek): homokliliom-fajok (Anthericum spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 09. 28.
© Dr Gergely Péter
© Szombathelyi Ervin