Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
mogyoróbagoly

Szinoníma: Demas coryli

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne kissé fénylő gyöngyszürke, több-kevesebb barna behintéssel vagy árnyalattal (olykor akadnak egészen elsötétedett, barnásfekete példányok is); a rajzolat fekete és barna, terjedelme és ereje szintén igen változó. A tőtér homályos, szürke vagy barnásszürke, a belső keresztvonal feketés, de többnyire homályos, szakadozott vagy elenyészett. A körfolt a rajzolat legszembetűnőbb eleme, nagy, kerek, kerete erős, belsejét szürke vagy esetleg barna szín tölti ki. A külső keresztvonal alsó része meredek, alig ívelő, felső része fogazott, mély hullámként kanyarítja körül a vesefoltot, amelynek rendszerint csak belső kerete, valamint a belsejében álló holdfolt látható, külső fele rendszerint fehér. A vesefolton halad át az árnyékvonal is, amely alatta a külső keresztvonalba torkollik; e vonalig (tehát a szárny belső felén) az alapszínt gyakran teljesen elnyomja a meleg, barnásfekete behintés. A hullámvonal igen zegzugos és fogazott, homályos, máskor igen éles és széles, a szegélytér szürke, felhős, olykor az erek vége sötét, és ilyenkor az egyébként gyöngyszürke rojt is tarka, a tővonal nem látható. Hátulsó szárnya világos barnásszürke, csak a szegélytér kissé sötétebb szürke. Fonákja szinte rajzolatmentes, világos sárgásszürke, csak a homályos külső keresztvonal, a hullámvonal és a holdfoltok láthatók. A legélesebbek a felső szegély feketés ékecskéi, a tővonal szaggatott, a rojt szürke vagy tarka. A tor és a potroh szürkésfekete.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 34-36 mm.

Repülési idő: márciustól augusztusig két nemzedéke repül.

Általános elterjedés: Európában és Nyugat-Ázsiában él.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó világos pirosasbarna vagy okkeres hússzínű, a 3. testszelvénytől kezdődően széles, sötétbarna vagy fekete hátvonala van. Az 1. szelvényen feketével keretezett szürke folt látható, a 4. és 5. szelvényen egy-egy rövid, vörös szőrpamacs, az 1. szelvény két oldalán egy-egy előreálló, a 11.-en pedig egy-egy fölfelé mutató fekete szőrpamacs díszlik; feje vörösesszürke. Laza, vékony és szürke kokonban alakul át vörösesbarna vagy feketés bábbá.

Tápnövény(ek): mogyoró-fajok (Corylus spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), galagonya-fajok (Crataegus spp.), juhar-fajok (Acer spp.), nyír-fajok (Betula spp.), nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.), éger-fajok (Alnus spp.), bükk-fajok (Fagus spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), alma-fajok (Malus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 05. 16.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 18.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 04. 09.
© Dr Gergely Péter, 2007. 04. 12.
© Dr Gergely Péter, 2019. 05. 18.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2010. 04. 21.
© Káldi József, 2017. 03. 30.
© Káldi József, 2017. 05. 07.
© Káldi József, 2020. 04. 12.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2011. 08. 19.
© Dr. Csóka György, 2016. 05. 31.
© Dr. Csóka György, 2016. 06. 04.
© Dr. Csóka György, 2016. 06. 06.
© Kárpáti Marcell, Galyatető, 2019. 09. 29.
© Gór Ádám, Nagybörzsöny, 2011. 09. 10.
© Dr. Csóka György, 2016. 06. 17.
© Dr. Csóka György
© Kárpáti Marcell, Mátraháza, 2019. 09. 01.