Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
háromsávos apróbagoly

Szinoníma: háromsávos törpebagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnya összhatásban szürkének tűnik, valójában tompa sötétbarna, sűrű fehér behintéssel. A vonalak rozsdabarnák, szegélyük rozsdasárga. A keresztvonalak egyre jobban ferdülnek a csúcs felé, a belső egyenes, csak a felső szegély alatt törik meg, a külső kissé hajlott, keresztülfut a két apró sejtvégi pettyen, a hullámvonal a külső szegély felé homorú ívben hajlik meg; e két utóbbit kívülről sötét árnyék kíséri. A tővonal egyenletes, mögötte az érközökhen apró fekete pontok láthatók, a rojt fehéresszürke. Hátulsó szárnya világos szürkésbarna, legsötétebb a szegélye s annak is a belső szöglete. Belülről a hullámvonal folytatásaként fellépő elmosódott, kissé hullámos fehér csík határolja, a holdfolt alig látható, a tővonal szaggatott, a rojt fehéres. Elülső szárnyának fonákja világos szürkésbarna, legvilágosabb része a felső szegély és a külső szegélytér, rojtja sötét. A hátulsó szárny fonákját durva sötét beporzás élénkíti.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 22-27 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó alma- vagy szürkészöld, a szelvényhatárok sárgák, hasa zöldesszürke. Bábja csillogó feketésbarna.

Tápnövény(ek): rezgő nyár (Populus tremula), kecskefűz (Salix caprea).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Gór Ádám, 2021. 05. 21.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2015. 04. 27.
© Soproni János
© Soproni János
© Kiss Tamás, 2020. 06. 28.

Egyéb stádiumok

© Balogh Diána, 2016. 09. 06.
© Balogh Diána, 2016. 09. 06.
© Balogh Diána, 2017. 07. 15.