Conisania leineri (Freyer, 1836)
homoki ürömbagoly

Szinoníma: Apamea leineri, Mamestra pomerana, Leucania furcata – nyúlparéjbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny egyöntetű vörhenyesbarna. Az ajaktapogató egészen rövid, előreálló. A hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej- és torszőrzet az alapszínnel megegyező, a gallér és a válltakarók szegélye sötétebb végű szőrökkel körülrajzolt. Az előtöri pamacs fölálló, csúcsa sötétbarna. Apotroh barnásszürke, az első potrohpamacs mindig megtalálható. A lábak sötétbarnák, az ízhatárok vékonyan világosan gyűrűzöttek. A rajzolati elemek vékonyan fehérrel kirajzoltak, erősségük példányonként igen változó. A keresztvonalak zegzugosak, azonban csak a példányok töredékén folyamatos lefutásúak. A körfolt csak ritkán látható, a csapfolt mindig hiányzik. A vesefolt egyenesen álló, fehérrel körülrajzolt, alsó harmadában egy sötétebb ponttal. A foltokra szakadozott külső keresztvonal gyakran sötéttel árnyékolt. A rojttő világosbarna, a rojt barnásszürke, szabályos világos foltozással. A hátulsó szárny selyemfényű barnásszürke, a középtér gyengén kivilágosodó, az erek sötétebben fedettek, elkülönült szegélyteret nem találunk; a holdfolt csak gyengén kivehető. A rojttő világos, a rojt fehéres árnyalatú, barnásszürke. A fonák barnásszürke, változó erősségű vörösesbarna behintéssel. A vesefolt és a külső keresztvonal árnyéka halványan, a holdfolté jól látható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 36-44 mm.

Repülési idő: május-július.

Általános elterjedés: Közép-Európától Közép-Ázsiáig él.

Magyarországi elterjedés: homokos területek jellegzetes, lokális, de nem ritka faja.

Hernyója sárgásszürke, rajzolatmentes, légzőnyílásai vékonyan feketével keretezettek. Feje es nyakpajzsa mézsárga. Bábként telel.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.