Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
pettyes molyszövő

Szinoníma: Phalaena cribraria

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Feje és tora világosszürke, sötétebb foltozással, ajaktapogatója sárgás, a potroh sárgásszürke, a sötétebb foltsorok elsősorban a nőstényen jól kivehetők. A hasoldal szürke, a nőstényen három sötétszürke vonallal, a lábak barnák, fehéresszürke csíkkal. Az elülső szárny fénylő ezüstszürke, némi kékes csillogással. A hím alig rajzolt, csak a tőtérben, a sejt végén és a rojt tövén van néhány feketés pont, a nőstényen 3-4 nagyobb sötétbarna, különálló foltokból keresztvonal fut, a szegélytérben és az érközökben is van sötétebb behintés, a rojt egyszínű ezüstszürke. A hím hátulsó szárnya világos szürkéssárga, az elülső szegély mentén és az ereken sötétebb szürke behintéssel, a fehéres rojt tövén néhány sötétebb ponttal. A hím fonákja sárgásszürke, az elülső szárnyon erősebb, a hátsón gyengébb sötétszürke behintéssel, a holdfolt viszonylag éles. A nőstény fonákja sötétszürke, csaknem rajzolatlan, csupán az elülső szárnyon látható a felszíni foltok árnyéka, a rojt fehéres.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 32-34 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (május-június, július-augusztus).

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: ritka, csak a Nyírségben, az Aggteleki-karszton, Sopronban és a Hortobágyon él lokálisan.

Petéje eleinte fénylő aranysárga, később megsötétedik. Hernyója barnásszürke, hátán halványsárga sáv fut, oldalán is· hasonló. Szemölcsein feketés és piszkosfehér szőrök vannak. Zömök bábja sötétbarna, laza, fehéres szövedékben nyugszik.

Tápnövény(ek): csenkesz-fajok (Festuca spp.), útifű-fajok (Plantago spp.), közönséges csarab (Calluna vulgaris), gyermekláncfű (Taraxacum officinale).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Baranyi Tamás, 2008. 08. 13.
© Baranyi Tamás, 2008. 08. 13.