Spiris striata (Linnaeus, 1758)
csíkos molyszövő

Szinonímák: Phalaena striata, Coscinia striata

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A fej sötétbarna, az ajaktapogató és esetenként a homlok sárgás. A tor sötétbarna alapszínén változó erősségű fedettség van, mely a nőstényeknél olykor alapszínnek tűnhet, a potroh sárga, a hímen igen erős, gyűrűzöttségnek ható foltozással, a nőstényen három foltsorral. A hasoldal sárga vagy sárgásszürke, nagyrészt egyszínű, a lábak sárgák, barna hosszanti vonalakkal. A hím elülső szárnya okkersárga, az érközökben és a sejt végén sötét barnásszürke csíkokkal. A szegélytér belső oldalán elmosódó, pásztás sötétszürke keresztsáv van, ettől kifelé a sárga alapszín az érközökben jelentkezik, míg a sötétbarna az ereken; a rojt sárgás, tövén némileg sötétebb pikkelyekkel. A hátulsó szárny vörösessárga, a sötétbarna behintés rendkívül erős, az alapszín csak a szárny középterében az erek mentén és a belső szögletben marad meg. Egyes esetekben a szárny tiszta sötétbarna. A holdfolt rendszerint jól látható, a rojt sárga. A fonák sötétsárga, a barnás rajzolati elemek erősen redukálódtak, halványak, a hátulsó szárnyon csak a holdfolt és néhány pikkelycsomó sötét, az elsötétült példányokon a fonák is kiterjedtebben barnás. A nőstény elülső szárnya halvány, sárgás fényű fehéresszürke, csaknem rajzolatlan, sötétebb behintés az ereken – főleg a szegélytérben –, valamint a sejtvégben jelentkezik egy pontpár formájában. A hátulsó szárny sárga, a szegélyeken viszonylag keskeny, a belső szöglet felé eloszló barnásszürke sávval, a holdfolt kicsi. A főereken a szegélytőben sötétebb behintés van, a rojt sárga. A fonák is sárga, az elülső szárnyon fehéresszürke, a tőtérben sötétebb szürke behintéssel, a hátulsó szárnyon a sötét szegély a felszínről átüt.

Változékonyság: a hátulsó szárnyon a fekete szegély vastagsága változó, nem ritkán az egész szárny fekete.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-36 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (május-június, augusztus-szeptember).

Általános elterjedés: mindenütt előfordul, általában nem gyakori.

Magyarországi elterjedés: bárhol előfordulhat.

Petéje félgömb alakú, erősen fénylő aranysárga, felül sötét folt díszíti. A kifejlett hernyó sötétbarna, feketésbarna, sötétszürke. Fekete szemölcsein fekete és sárgás szőrök vannak. Hátán élénk narancsszínű, oldalán, a lábak felett halványsárga sáv fut. A kis hernyó telel át. Halványszürke szövedéket készít a növényzet között, ebben bábozódik be. Vörösbarna bábja zömök.

Tápnövény(ek): csenkesz-fajok (Festuca spp.), útifű-fajok (Plantago spp.), zsálya-fajok (Salvia spp.), üröm-fajok (Artemisia spp.), hölgymál-fajok (Hieracium spp.), közönséges csarab (Calluna vulgaris).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Gór Ádám, Sóskút, 2008. 05. 31.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2009. 08. 24.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2018. 08. 17.
© Kelemen István, Majláth Gábor, Kisújszállás, 2010. 08. 26.
© Dr Gergely Péter, Fót, 2013. 05. 17.
© Dr Gergely Péter, 2011. 06. 03.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Törökország, 2010. 06. 27.
© Kelemen István, Majláth Gábor, Kisújszállás, 2011. 04. 02.
© Kárpáti Marcell, 2018. 03. 31.
© Kárpáti Marcell, 2018. 03. 31.