Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
homoki zuzmóbagoly

Szinoníma: szürke zuzmóbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának elülső harmadát egy fekete és fehér vonal határolja. Körfoltja és vesefoltja jól látható fekete és fehér kontúrja van. A vesefolttól a csúcs felé egy nagyívű fekete és fehér vonal látható, ami szögletesen törik a szárny belső szegélyénél. A szárny alapszíne fehér-barna-szürke, a szárny egészét hosszanti barna sávok díszíthetik. A rojt szürke. Hátulsó szárnya barnásszürke.

Változékonyság: kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 25-30 mm.

Repülési idő: május-július.

Általános elterjedés: dél- és közép-európai faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó szürke világosabb, sötétebb foltokkal. Hátán szelvényenként két-két sötét pont látható, középen egy szakadozott világosabb vonal, amelyet apró fekete bibircsek szegélyeznek. Testét rövid, ritkán álló szőrök fedik.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): Cryphia receptricula

Imágó

© Gór Ádám, 2022. 05. 31.
© Gór Ádám, 2022. 05. 31.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 06. 02.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 21.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 06. 09.
© Kárpáti Marcell, 2017. 06. 02.
© Káldi József, 2019. 06. 19.
© Káldi József, 2020. 06. 13.
© Dr Gergely Péter, 2018. 05. 24.