Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
feketeüröm-csuklyásbagoly

Szinoníma: Cucullia abrotani

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A potroh szürke vagy szürkésbarna. Az ajaktapogató rövid, egyenes, előreálló, oldala sötétszürke, csúcsa feketés. A csáptövi pamacsok erőteljesek. A gallér és a torszőrzet színezete eléggé tarka, a torközép mindig sötétebb szőrök- kel kevert míg a potrohpamacsok és a torpamacs mindig sötétek. Az elülső szárny alapszíne fényes világosszürke, változó erősségű feketésszürke (néha barnás) behintéssel. A keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek. A tövi keresztvonalnak csak a kezdeti szakasza látható, a belső keresztvonal erőteljes, zegzugos, a külső keresztvonal ívelt, hullámos, kezdeti szakasza olykor felszakadozó. A kör- és a vesefolt vékony, fekete vonallal körülrajzolt, a foltok az alapszínnél mindig világosabb kitöltésűek, sötét magvúak. A szegélytérben a hosszanti erek sötéten fedettek, de a sötét behintés a rojtba nem fut ki. A rojttő világos, belső oldalán fekete kísérő foltsorral; a rojt sötétszürke. A hátulsó szárny fehéresszürke, változó erősségű sötétszürke behintéssel. Az erek mindig sötéten fedettek, a szegélytér éles határ nélküli, a nőstényeknél mindig jóval szélesebb. A rojt fehéresszürke. A fonák szürkésfehér, változó erősségű barnásszürke behintéssel.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 34-42 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul.

A hernyó zöld, oldalain fehér harántsávok díszlenek. Szelvényenként sok bibircse van, ezek rózsaszínűek vagy barnásak és erősen elállnak a testétől. Feje zöld, a tápnövény virágzatát utánozza. Világos sárgásbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.), székfű-fajok (Matricaria spp.), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), kakukkszegfű-fajok (Lychnis spp.), habszegfű-fajok (Silene spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia absinthii, Cucullia gnaphalii, Cucullia xeranthemi, Cucullia formosa, Cucullia scopariae

Imágó

© Baranyi Tamás, 2006. 06. 28.
© Baranyi Tamás, 2006. 06. 28.

Egyéb stádiumok

© Baranyi Tamás, 2005. 09. 03.
© Baranyi Tamás, 2005. 09. 03.
© Baranyi Tamás, 2005. 09. 03.