Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
homoki csuklyásbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny világos, fehéres gyöngyszürke, némi kékes árnyalattal, a sejtbeli mező kontrasztos, fehéres tónusú. Kisebb ( kissebb, mint 45 mm), keskenyebb szárnyú faj. Az ajaktapogató rövid, előreálló, az oldala világos, csúcsa sötétszürke. A homlok sötétszürke, a csáptövi pamacsok világosak, a csáptengely világos, a csápízek barnák. A gallér és a torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyezik. A potroh világosabb árnyalatú. A tővonal hosszú, vékony, feketés. A keresztvonalak halványak, szimplák, finom vonallal megrajzoltak. A belső keresztvonal zegzugos, a külső ívelt, gyengén hullámos, kezdeti szakasza gyakran elmosódott. A kör- és a vesefolt szaggatott, vékony, sötét vonallal körülrajzolt, kitöltése a sejt színezetével megegyező. A rojttő világos, a rojt szürkésfehér. A hátulsó szárny fehéres, a hímeknél az erek barná- sán fedettek, a nőstényeknél széles sötét szegélytér figyelhető meg; a holdfolt halványan kirajzolódik. A rojt mindkét ivar esetében fehér. A fonák fehéresszürke, az elülső szárnyon erőteljesebb barnás behintéssel.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 42-45 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Közép-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: elsősorban homokpusztákon, homokbuckásokban fordul elő, de ismert száraz mészkő- és dolomitgyepekből is. Igen lokális elterjedésű.

A hernyó fehér, feketén pontozott. Hátán középen egy sárga sáv fut végig, oldalain szelvényenként nagyobb sárga foltok díszlenek. Világos sárgásbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): közönséges nyúlparéj (Chondrilla juncea), kocsord-fajok (Peucedanum spp.), hölgymál-fajok (Hieracium spp.), borkóró-fajok (Thalictrum spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia campanulae, Cucullia chamomillae, Cucullia dracunculi, Cucullia lactucae, Cucullia lucifuga, Cucullia mixta lorica, Cucullia tanaceti, Cucullia umbratica

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 22.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 22.
© Gór Ádám, 2012. 04. 27.
© Káldi József, 2019. 06. 13.
© Kiss Tamás, 2016. 07. 02.

Egyéb stádiumok

© Baranyi Tamás, 2006. 06. 28.
© Baranyi Tamás, 2006. 06. 28.
© Baranyi Tamás, 2005. 08. 01.
© Baranyi Tamás, 2005. 08. 01.
© Kiss Tamás, 2016. 07. 02.