Cucullia campanulae Freyer, 1831
harangvirág-csuklyásbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A torszörzet egyszínű, a hím hátulsó szárnya fakóbarna. Az ajaktapogató rövid, előreálló, csúcsa feketés. A csáptengely fehéresszürke, a csápízek barnák. A gallér alsó szegélyén vékony fekete csík fut végig. Az elülső szárny alapszíne fényes hamuszürke vagy gyöngyszürke, változó erősségű kékesszürke árnyalattal. A tővonal vékony, fekete. A belső keresztvonal vékony, de élesen kirajzolt, erősen zegzugos, a külső ívelt, fogazott, kezdeti szakasza időnként elmosódott. A körfolt csak igen ritkán körülrajzolt, míg a vesefolt nagy és erőteljes, alsó részén mindig éles fekete vonallal kihúzott. A szárny külső harmadában a hosszanti ereken három éles fekete vonal figyelhető meg. A rojt tővonala szakadozott, finom fekete foltsorrá alakult; a rojt szürke. A hátulsó szárnyon az erek sötéten fedettek, a szegélytér sötét behintésű, éles határ nélküli, a hímeknél rendre keskeny, nőstényeknél igen széles is lehet. A holdfolt jól kivehető. A rojttő világos, a rojt fehéres. A fonák fehéresszürke, az elülső szárnyon erőteljes, a hátulsó szárnyon gyengébb barnásszürke behintéssel. A holdfolt árnyéka mindig megtalálható.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Méret: 38-42 mm.

Repülési idő: május-augusztus.

Általános elterjedés: Észak- és Dél-Európából hiányzik.

Magyarországi elterjedés: igen lokális, a nyugati határszélen, a Keszthelyi-hegységből, a Vértesből, a Pilisből, a Budai-hegyvidékről és az Aggteleki-karsztról ismert. Élőhelyei általában meleg mészkő- és dolomitgyepek, sziklaszurdokok és sziklaplatók.

A hernyó fiatal korában világos kékesszürke, erőteljes narancsszínű és fekete pontozással. A növekvő hernyó alapszíne fokozatosan válik mind világosabbá, a teljesen kifejlett hernyó csaknem fehéres és a pontozottság is halványabb. Hátán középen egy sárga sáv fut végig, oldalain szelvényenként nagyobb sárga foltok díszlenek. Világos sárgásbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): harangvirág-fajok (Campanula spp.), pitypang-fajok (Taraxacum spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia balsamitae, Cucullia chamomillae, Cucullia dracunculi, Cucullia lactucae, Cucullia lucifuga, Cucullia mixta lorica, Cucullia tanaceti, Cucullia umbratica

Imágó

© Dr Gergely Péter, 2017. 06. 23.