Cucullia formosa Rogenhofer, 1860
pompás csuklyásbagoly

Szinoníma: díszes csuklyásbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny középtere erősen besötétült (gyakran feketés), a külső szöglet (tornus) sötét sávja igen rövid vagy hiányzik. Az ajaktapogató rövid, előreálló, oldala sötétbarna, a homlok barnásszürke, a csáptövi pamacsok csúcsa feketés. A gallér alsó harmada sötét barnásszürke, éles fekete vonal választja el középső és felső harmadától. A válltakarók világosszürkék, a torközép sötétebb árnyalatú, a torpamacs kétcsúcsú, feketés végű. A potroh fehéresszürke, a potrohpamacsok picik, feketésbarnák. Az elülső szárny alapszíne fényes szürkésfehér, a keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek. A belső keresztvonal zegzugos, a külső ívelt, gyengén hullámos, kezdeti szaka- sza gyakran halvány. Az árnyékvonal sötét és erőteljes. A körfolt és a vesefolt barnás árnyalatú, éles körvonal nélküliek, sötét magvúak, környezetüktől szí- nezet ük élesen elválasztja őket. A tővonal erőteljes, feketés, a szárny külső harmadában a hosszanti erek sötétebben fedettek, a rojttő világos, belső olda- lán az érközökben fekete pontsorral. A rojt barnásszürke. A hátulsó szárny a hímeknél tisztafehér, a nőstényeknél az erek halványszürkével fedettek. A sötét mintázatú példányokon a szegélytér szürkés behintésű. A holdfolt hiányzik, a rojt fehér. A fonák fehéres, az elülső szárnyon szürkés behintéssel.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Méret: 40-44 mm.

Repülési idő: július-szeptember.

Általános elterjedés: a Balkán néhány pontjáról, Dél-Tirolból és Franciaországból, valamint a Déli-Ural környéki sztyeppterületekről ismert.

Magyarországi elterjedés: a Villányi-hegység és a Mecsek néhány sziklalejtőjén él.

A hernyó világoszöld, hátán középen egy világos sáv fut végig, ezt szelvényenként egy barnás folt szakítja meg. Oldalain az alapszínnél sötétebb harántsávok díszlenek, amiket fehér harántsávok szegélyeznek. Feje világos sárgásbarna, a tápnövény virágzatát utánozza. Világosbarna bábként telel, a báb több évig elfekhet.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia artemisiae, Cucullia absinthii, Cucullia gnaphalii, Cucullia xeranthemi, Cucullia scopariae

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 09. 10.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 09. 10.