Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
tarka csuklyásbagoly

Szinoníma: Cucullia pontica

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny szegély terében két éles fekete vonalka látható. A fej, gallér és a válltakarók az elülső szárny alapszínével megegyező barnás árnyalatú szürkék. A torközép sötétebb szőrökkel kevert. A potroh szürke, a kétágú torpamaes és a potrohpamacsok feketések. A tővonal éles fekete, a belső keresztvonal halvány, kettős, zegzugos, kezdeti szakaszán belső oldalán erős fekete árnyékkal. A külső keresztvonal általában csak alig látható, enyhén ívelt, gyengén hullámos lefutású. A hullámvonal az alapszínnél világosabb, általában csak a kezdeti szakasza jól kivehető. A körfolt nagy, lapított, a vesefolt kontúrja finom, az alapszínnél alig sötétebb vonal; a két folt között sötétebb behintés látható. A rojttő világos, belül sötétebb kísérő vonallal; a rojt barnásszürke. A hátulsó szárny szürkésfehér, általában erős barnásszürke behintéssel. A szegélytér belső határa elmosódó, a holdfolt csak kevéssé vagy egyáltalán nem látható. A rojt fehér. A fonák világosszürke, változó erősségű barnásszürke behintéssel.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 34-42 mm.

Repülési idő: július-augusztus.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, kedveli a degradált gyomtársulásokat is.

A hernyó zöld, szürke vagy sötétzöld, hátán középen egy világos sáv fut végig, ezt szelvényenként egy barnás folt szakítja meg. Oldalain az alapszínnél sötétebb harántsávok díszlenek. Feje vörösesbarna, a tápnövény virágzatát utánozza. Világos sárgásbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Balogh Diána, 2020. 07. 26.
© Balogh Diána, 2020. 07. 26.

Egyéb stádiumok

© Balogh Diána, 2019. 09. 08.
© Balogh Diána, 2019. 09. 08.
© Balogh Diána, 2020. 04. 17.