Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853
seprőüröm-csuklyásbagoly

Szinoníma: Cucullia fuchsiana

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A potroh sárgásbarna. A gallér alsó harmada barna, a világosszürke középső és felső résztől éles fekete csík választja el. A válltakarók az elülső szárny alapszínével megegyező világos szürkésbarnák, a torközép sötét szőrökkel kevert. A torpamacs kétcsúcsú, feketés végű. A keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek. A belső keresztvonal fogazott, a külső ívelt, hullámos lefutású. A középső keresztvonal sötétszürke, a kör- és vesefolt közötti teret teljesen kitölti, a példányok többségén azonban csak kezdeti szakasza található meg. A kör- és a vesefolt vékony, szaggatott fekete vonallal körülrajzolt; a körfolt világos kitöltésű, barna magvú, míg a vesefolt barnás kitöltésű, benne vékony, kifli alakú sötét folttal. A hullámvonalat a szegélytér sötétebb színe- zete rajzolja ki. A rojttő világos, belső oldalán feketés kísérő foltsorral. A rojt szürkésbarna. A hátulsó szárny fehéresszürke, változó erősségű barnásszürke behintéssel; a nőstényeknél a szegélytér mindig jóval szélesebb. A rojt fehé- res. A fonák szürkésfehér, változó erősségű barnás behintéssel.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Repülési idő: június-szeptember.

Általános elterjedés: Közép-Európától Kelet-Ázsiáig eltejedt faj.

Magyarországi elterjedés: ritka és szórványos, főleg homokos területeken él.

A hernyó sárgászöld, legömbölyített barnásvörös bibircsekkel és keskeny, fehéres, ferde oldalcsíkokkal; a hát középvonala finom fehéres árnyék. A tápnövény virágzatát utánozza. Utolsó vedlésekor színezete és életmódja megváltozik: sötét homokbarna lesz, fehéres mintázattal és kicsi, lekerekített, barnás bibircsekkel. A barnás színezetű hernyó nappal a homokos talajba húzódik, és csak éjszaka jön elő táplálkozni. Világosbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): seprőüröm (Artemisia scoparia).

Hasonló faj(ok): Cucullia absinthii, Cucullia gnaphalii, Cucullia xeranthemi, Cucullia formosa, Cucullia artemisiae

Egyéb stádiumok

© Baranyi Tamás, 2020. 09. 10.
© Baranyi Tamás, 2020. 09. 10.
© Baranyi Tamás, 2020. 09. 10.
© Baranyi Tamás, 2020. 09. 10.