Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
vasvirág-csuklyásbagoly

Szinonímák: Cucullia kuennerti – aranyfürt-csuklyásbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny sötét ólom- vagy grafitszürke, némi sárgás fénnyel; a kör- és vesefolt sárgás kitöltésű. A homlok sötétszürke, a csáptövi pamacsok feketés végűek, a gallér és a válltakarók az elülső szárny alapszínével megegyezőek. A torközép sötétebb szőrökkel kevert, a torpamacs kétcsúcsú, feketés. A potroh barnásszürke, a potrohpamacsok sötétek. A tőtér a példányok többségén világos behintésű. A keresztvonalak kettősek, az alapszínnél világosabb kitöltésűek. A belső keresztvonal zegzugos, a külső ívelt és fogazott, kezdeti szakasza gyakran elmosódó. A szárny külső harmadában az erek feketén fedettek, de a rojtba nem futnak ki. A rojttő világos, a rojt sötét barnásszürke, belső harmadán szakadozott feketés vonallal. A hátulsó szárny fehéresszürke, erős barnásszürke behintéssel, szegély tere éles belső határ nélküli; a holdfolt csak halványan látható. A rojt fehéres, belső felén szaggatott barnásszürke vonallal. A fonák fehéresszürke, az elülső szárnyon igen erős sötét barnásszürke behintéssel, ugyanez a hátulsó szárnyon csak a szegélytérben figyelhető meg. A holdfolt árnyéka mindig kivehető.

Változékonyság: mintázata némileg változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Méret: 34-42 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Nyugat-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: főként középhegységi és dombvidéki meleg déli lejtőkön él.

A hernyó kétféle színezetű, vagy zöld, oldalán éles fehér sávval és háta közepén változó erősségű, keskeny bordó csíkkal, vagy egyszínű bordóvörös, oldalán feltűnő, éles szegélyű fehér sávval. Világosbarna bábként telel, a báb több évig elfekhet.

Tápnövény(ek): aranyfürt (Aster linosyris).

Hasonló faj(ok): Cucullia artemisiae, Cucullia absinthii, Cucullia gnaphalii, Cucullia formosa, Cucullia scopariae

Imágó

© Pribéli Levente, 2021. 05. 29.
© Pribéli Levente, 2020. 05. 04.
© Dr Gergely Péter, 2020. 08. 29.
© Dr Gergely Péter, 2020. 08. 29.
© Dr Gergely Péter, 2019. 08. 24.
© Baranyi Tamás, 2005. 07. 25.
© Baranyi Tamás, 2005. 07. 25.
© Baranyi Tamás, 2021. 06. 16.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 25.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 25.

Egyéb stádiumok

© Baranyi Tamás, 2006. 08. 02.
© Baranyi Tamás, 2006. 08. 02.