Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
őszi pihésszövő

Szinonímák: Noctua diluta, Noctua abietis, Bombyx bistrigata, Polyploca diluta

Thyatiridae – Pihésszövők családja   

A középtérben legfeljebb a sejt végén van egy homályos, néha világosabb közepű folt. Az elülső szárny csúcsa szögletes, nem megnyúlt. Feje vörhenyes. A csáp tövi negyede szürkésfehér, külső része rozsdavörös. Tora elöl szürke, vörhenyes árnyalattal, hátul halvány piszkosszürke. A potroh rövid szőrű, hátoldalán kicsiny, tömött, feketésbarna szőrpamaccsal. Az elülső szárny alapszíne olyan, mint az előző fajnál, de csúcstere nem anynyira megnyúlt, hanem szögletes, a szárny aránylag szélesebb. A sejtzáró foltocska gyakran teljesen beleolvad a külső harántvonalba. A hátulsó szárny szürke, barnásszürke, a tőtér felé világosabb; gyakran homályos, halvány harántvonal osztja ketté a rajzolatot. A fonákon a külső harántvonal alatt világos sáv fut, az erek sötétebben vagy világosabban kiemelkednek az alapszínből. A rojt csaknem egyszínű, az elülső szárnyon szürke, a hátulsón az alapszínnél világosabb szürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 28-32 mm.

Repülési idő: szeptember-október.

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: főként tölgyesekben fordul elő és ott gyakori lehet.

A pete áttelel. Hernyója piszkossárga vagy sárgásfehér, oldala sötétebb, fehéres vonallal. Szemölcsei feketék. Összeszőtt levelek között él. A talajon, avarban készített szövedékben bábozódik. Vörösbarna bábjának kremastere hegyes, ezen két ívelt tövis van.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 19.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 09. 29.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 10. 26.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 10. 06.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 04.
© Dr Gergely Péter, 2017. 09. 26.
© Dr Gergely Péter, 2020. 09. 09.
© Dr Gergely Péter, 2009. 09. 14.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2013. 09. 17.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2013. 10. 15.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György