Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
tölgyes-apróbagoly

Szinonímák: Lithacodia deceptoria, Jaspidia deceptoria – mozaikos mázasbagoly, tölgyes apróbagoly, tölgy-apróbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a tőtér nagy része is fehér, hátulsó szárnyának fonákja élesen rajzolt. Elülső szárnyának alapszíne feketésharna, helyenként oliv és szürke pikkelyek tarkítják, a tőtér felső részén sötét folt helyezkedik el. A belső keresztvonalnak csak a külső, a külsőnek meg csupán a belső fekete szegélye látható, ezek élesen elhatárolják a sötét, kanyargós középteret. Mindkét keresztvonal kígyózó, hullámos és csipkés. A körfoltnak csak fehér kerete látható, közepe olajszürke, a vesefolt közepén fehér és olajszürke holdfoltocskák helyezkednek el, kerete fekete. A hullámvonal kanyargós, keskeny, fehér, belülről sötét árnyékok szegélyezik, csak felső része széles és hasít le egy nagy feketésbarna foltot a csúcs mögött. A külső szegélytér feketésbarna, a tővonal fekete, szaggatott, a rojt feketés választóvonala éles, mögötte a rojt fekete, előtte tarka (fekete-fehér). Hátulsó szárnya sötétbarna vagy füstösszürke, a holdfolt homályos, a külső keresztvonal finom, keskeny, elmosódott, fehéres, két nagy hullámot vet. Tora tarka. Elülső szárnyának fonákja szürkésfekete, a külső keresztvonal és a hullámvonal az érközökben apró fehér foltocskákból áll. A legélesebbek a felső szegély foltjai. A tővonal fekete, szaggatott, a közökben az erek végén apró fehér pontok ülnek, a rojt olyan, mint a szárny felszínén. A hátulsó szárny fonákja krétafehér, a rajzolat éles, sötétszürke, a holdfolt széles, a külső keresztvonal mély ívet ír le, előtte széles fehér öv húzódik. A külső szegélytér hasonlít az elülső szárny felszínének külső szegélyteréhez, a tővonal fekete, a szárnyon sűrű a szürke behintés, a rojt tarka.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 18-22 mm.

Repülési idő: május-július.

Általános elterjedés: a Palearktikum közepső sávjában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: főként neleg, nyílt erdőkben és bozótokban, erdei tisztásokon található.

A hernyó fűzöld, hátvonala sötét, kétoldalról fehér vonal szegélyezi. Oldalvonala fehér, feje zöld, gallérja fehér. Laza szövedékben alakul át rövid, sárgásbarna bábbá.

Tápnövény(ek): komócsin-fajok (Phleum spp.), perje-fajok (Poa spp.).

Hasonló faj(ok): Protodeltote pygarga

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 22.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 06. 05.
© Gór Ádám, Jósvafő, 2017. 06. 08.
© Dr Gergely Péter, 2016. 06. 05.
© Pribéli Levente, Vértes, 2020. 05. 20.
© Pribéli Levente, 2020. 05. 29.
© Gór Ádám, 2021. 06. 17.