Diaphora luctuosa (Geyer, [1830-1831])
gyászos medvelepke

Szinonímák: Cycnia luctuosa, Bombyx luctuosa, Spilosoma luctuosa

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A foltsorok egyike sem folyik össze folytonos vonallá, a hím és a nőstény közel azonos színezetű. Feje és tora szürkésbarna, ajaktapogatója sötétbarna. A potroh valamivel világosabb barna, foltozottság nem látszik vagy halovány, a hasoldal sárgás, a foltozottság élesebb. A szárnyak egyöntetű áttetsző szürkésbarnák, a rojt hasonló színű, a nőstény világosabb sárgásbarna fényű. A sötétebb szürkésbarna foltsorok az elülső szárny külső szegélyénél kevéssé szétfolyóak és sötétek, a középső részen homályos foltokra bomlanak, gyakran árnyékszerűek. Az erek szegélyterében némi sötét behintés van, a rojt gyakran sötétebb foltozású. A hátulsó szárny sötét rajzolata a holdfoltra és a szegélytéri foltsorra korlátozódik, ez utóbbi elsősorban a nőstényre jellemző, esetenként a rojt tövén is vannak apró feketés pontok. A fonák világosabb sárgásbarna, a rojt sárgás, a rajzolat a felszín tükörképe.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Méret: 26-31 mm.

Repülési idő: május.

Általános elterjedés: Közép-Európában és a Balkán-félsziget egyes országaiban terjedt el.

Magyarországi elterjedés: bárhol felbukkanhat, ritka.

Hernyója sötétbarna, hasonló színű vagy sötétbarna szőrzettel borított. Levelek, törmelék, moha között készíti el bábszövedékét. Bábja áttelel.

Tápnövény(ek): különböző lágyszárú növények.

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2007. 05. 14.