Dichonia convergens ([Denis & Schiffermüller], 1775)
őszi tölgybagoly

Szinoníma: Griposia convergens

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny sötét barnásszürke, zöldes mintázat nélkül. A hím csápja egészen gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A fej sötétszürke, a gallér narancsbarna árnyalatú, szegélye éles fekete. Az előtöri pamacs erőteljes, felmeredő, csúcsa barnás, az utótori lesimított, sötétvégű. A válltakarók barnásszürkék, szegélyükön fekete végű szőrökkel. A potroh szürkésbarna. Az elülső szárny erősen kiszélesedő, külső szegélye ívelt. A körfolt, a vesefolt és a csapfolt finom vékony vonallal körülrajzolt; a kör- és vesefolt kitöltése az alapszínnel megegyező, míg a csapfolt egy árnyalattal sötétebb színezetű. A középtér erősen beszűkülő, sötétebb behintésű. A keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek. A belső ívelt, a külső íves, gyengén fogazott. A csapfolt végét a külső keresztvonallal fekete csík köti össze. A hullámvonal halvány, zegzugos. A külső keresztvonal és a hullámvonal között a belső szegélyhez közel egy barnás behintésű foltot találunk. A rojttő világos, a rojt szürkésbarna. A hátulsó szárny mindkét ivarnál szürke, elkülönült szegély tér nélküli. A holdfolt és a keresztvonal halványan kirajzolódik. A fonák világos szürkésbarna, a vesefolt, holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka megfigyelhető.

Változékonyság: mintázata és színezete kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 33-40 mm.

Repülési idő: augusztus-november.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európában él.

Magyarországi elterjedés: lombhullató vegyeserdők jellemző lepkéje, középhegységi erdővidékeinken rendszerint gyakori; egyes példányai az ország bármely pontján előkerülhetnek.

Hernyója homokszínű, hátvonala vékony, fehéres, pirosasbarnával határolt. A negyedik szelvénytől kezdődően a hátvonal két oldalán egy-egy szabálytalan alakú rozsdabarna vagy fekete foltot találunk, melyekben két apró fehér pontocska van. Oldalvonala sárgásfehér, benne ülnek a fekete keretű fehér légzőnyílások. A nyakpajzs feketés három fehér vonalkával. Feje világosbarna, két ívelt fekete csíkkal. A fiatal hernyó levélszövedéket készít; talajban bábozódik. Peteként telel.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): Dichonia aeruginea

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 10. 21.
© Dr Gergely Péter
© Kárpáti Marcell, 2018. 10. 01.
© Baranyi Tamás, 2006. 10. 13.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, 2021. 05. 03.
© Gór Ádám, 2021. 05. 03.
© Kárpáti Marcell, 2021. 05. 11.