Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935)
magyar barkabagoly

Szinonímák: Dioszeghyana schmidti, Parorthosia schmidti, Orthosia schmidti, Monima schmidtii – magyar fésűsbagoly, tatárjuhar-fésűsbagoly, Schmidt bagolylepkéje, magyar tavaszi-fésűsbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny egyszínű, sötét okkerbarna, igen finom okkersárga behintéssel. Körfoltja nagy és kerek, hátulsó szárny sötétszürke, erős, sötétebb színű szegéllyel. Az ajaktapogató hosszú, egyenes, előreálló, a hím csápja hosszan, kétoldalian fogazott, a nőstényé fonalas. Mindkét ivarnál a csáptengely világos. A fej- és a torszőrzet egyöntetű, az alapszínnel megegyező. Az elülső szárny kifejezetten rövid, széles, a rajzolati elemek vékonyan, barnássárgával kirajzoltak. A keresztvonalak közül csak a hullámvonalat találjuk meg, és a csapfolt is mindig hiányzik. A vesefolt nagy, vékonyan körülrajzolt, a körfolthoz hasonlóan az alapszínnel egyező kitöltésű. A rojttő sárgásbarna, kifejezetten jól látható, rajzolati elemként jelentkezik. A rojt egyöntetű, sötét okkerbarna. A hátulsó szárnyon a holdfolt csak nagyon gyengén látható. A rojt töve világos, de az elülső szárnyénál sokkal halványabb. A rojt a szegélytér színével megegyező. A fonák barnásszürke, változó erősségű feketés behintéssel. Az elülső szárny mintázati elemei csak alig-alig tükröződnek a fonákon.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Méret: 30-31 mm.

Repülési idő: április-május.

Általános elterjedés: a Kárpát-medencében, a Balkánon és Törökországban él.

Magyarországi elterjedés: a középhegységi déli lejtők és síkvidékek meleg, tatárjuharos tölgyeseiben honos, igen lokális.

A hernyó halvány sárgászöld, a szelvények hátoldalán jellegzetes, nagy, vörhenyes vagy téglavörös foltokkal. Bábként telel.

Tápnövény(ek): juhar-fajok (Acer spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): Orthosia cruda

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2007. 04. 08.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2007. 04. 08.
© Dr Gergely Péter
© Kárpáti Marcell, 2017. 04. 15.
© Baranyi Tamás, 2007. 04. 08.
© Dr. Csóka György, 2009. 04. 19.
© Gór Ádám, 2021. 05. 04.
© Gór Ádám, 2021. 05. 11.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György, 2012. 05. 22.
© Baranyi Tamás, 2008. 05. 18.
© Baranyi Tamás, 2008. 05. 18.
© Dr. Csóka György, 2012. 05. 12.
© Dr. Csóka György, 2012. 05. 12.