Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
égerfa-sarlósszövő

Szinoníma: Drepana acuta

Drepanidae – Sarlósszövők családja   

Az elülső szárnyon nincsen a többinél sokkal nagyobb középfolt. A test barna vagy sötétbarna. A szárnyak lilásfényű barnák vagy sötétbarnák. Az elülső szárnyon a tő felől két hullámos és egy csaknem egyenes, de az elülső szegély felé megtört barna harántsáv húzódik. A többé-kevésbé egyenesen futó szubmarginális sáv barna. A csúcs felé hajló ívelt vörösesbarna sáv rendkívül markáns. A középtérben általában két középfolt van, melyek közül az egyik valamivel kisebb. Esetenként egy harmadik, egészen kicsiny, pontszerű folt is jelentkezik. Máskor a foltok igen halványak. A hátulsó szárny csak kissé halványabb színű, mint az elülsők. A számos halvány elmosódott barna hullámos harántsávból egy széles barna enyhén hullámos sáv emelkedik ki. Az elülső szárny fonákja világosabb, a hátulsóé sötétebb sárga. A rajzolati elemek barnák és sárgásbarnák. A rojt barna vagy sötétbarna.

Változékonyság: a nőstények általában világosabb színűek, mint a hímek, de előfordul világos színű hím és sötétebb színű nőstény is.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 26-32 mm, nőstény: 35-40 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő, az Alföld nagy részéről hiányzik.

Hernyója zöld, hátoldala barna, rajta két rövid páros húsos nyúlvány található. Feje barna, fehér rajzolattal. Összeszőtt levelek között bábozódik. Bábja barna, szárnytokja sötétebb színű. A báb telel át.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): Drepana falcataria, Falcaria lacertinaria, Sabra harpagula, Watsonalla binaria, Watsonalla cultraria

Imágó

© Káldi József, 2021. 06. 16.
© Káldi József, 2015. 06. 12.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 09. 13.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 08.
© Baranyi Tamás, 2020. 08. 21.