Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
nyárfa-sarlósszövő

Szinonímák: Phalaena sicula, Bombyx falcula, Drepana obscura

Drepanidae – Sarlósszövők családja   

Az elülső szárnyon a két kicsiny középfolton kívül egy nagy folt is van. A homlok barna. A tor és a potroh sárgásbarna. Az elülső szárny sárgásbarna, a csúcstér lilás. A tő felől három barna hullámos harántsáv húzódik, valamint egy szaggatott szubmarginális vonal és egy markáns, vörhenyes színű, ívben csaknem a szárnycsúcsig kifutó sáv. A középtérben két kicsiny középfolt van; a 3. jóval nagyobb folt a 3. harántsávra esik. A hátulsó szárny világosabb színű, általában öt, ritkábban kevesebb hullámos sávval. A fonák sárga, rajzolati elemei barnák. A rojt sárgásbarna. A nőstények rajzolata alapjaiban megegyezik a hímekével, de jóval világosabb színűek. Az elülső szárny sárga vagy világossárga, a hátulsó szárny és a fonák fehéres.

Változékonyság: az alapszín kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 30-38 mm, nőstény: 32-42 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Kifejlett hernyója zöld, néha sárga. Közép- és utótorán, valamint a 2. potrohszelvényen kettős, hegyes, húsos nyúlvány, valamint néhány hosszabb szőr van. Összehúzott levelek között bábozódik. Sárgásbarna bábjának szárnytokja sötétbarna, kremastere rövid. A talajra lehullott levelek között telel át.

Tápnövény(ek): nyár-fajok (Populus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), éger-fajok (Alnus spp.).

Hasonló faj(ok): Drepana curvatula, Falcaria lacertinaria, Sabra harpagula, Watsonalla binaria, Watsonalla cultraria

Imágó

© Gór Ádám, Jósvafő, 2012. 06. 09.
© Káldi József, 2019. 06. 06.
© Káldi József, 2019. 06. 16.
© Káldi József, 2020. 05. 12.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 04. 04.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 07. 23.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 04.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 06. 05.
© Dr Gergely Péter, 2018. 06. 05.
© Dr Gergely Péter, 2018. 09. 07.