Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
változékony szürkebagoly

Szinonímák: Luperina conspicillaris, Xylomyges conspicillaris, Xylomania conspicillaris – változó szürkebagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Igen változékony faj, mind a hímnek, mind a nősténynek van egy sötét és egy világos alakja, továbbá ezek között számos (de viszonylag ritkán előforduló) átmeneti színváltozat létezik. A hím világos alakja világosbarnával behintett halványszürke, a középtor, az árnyékvonal kezdeti szakasza és a szegélytér külső fele rendszerint sötétebb barna. A rajzolat eléggé elmosódó és halvány, a tővonal hosszú és viszonylag éles. A keresztvonalak kettősek, helyenként csupán sötét pontsorokként jelentkeznek, a kör- és a vesefolt kerete részben vagy teljesen hiányzik, csupán kissé sárgás kitöltésük és egy halvány világos gyűrű jelzi helyüket. A hullámvonal szakadozott, sokszor igen halvány, a rojt sötét, világos foltozású és igen enyhén csipkés. A hátulsó szárny fehér, az ereken és a keskeny szegélytér egyes részein barnás behintéssel; a holdfolt pici és kerek. A világos színezetű nőstényeknél a kör- és vesefolt körvonala viszonylag élesebb és részben feketés és a keresztvonalak is határozottabbak, jobban láthatóak; a hátulsó szárny szegélytere kissé szélesebb és sötétebb tónusú. A hím sötét alakjánál a világosszürke alapszínt a tömött, sötét szürkésbarna vagy kávébarna behintés szinte teljesen elfedi, csupán a belső szegély, a középtér alsó harmada, a tornus környéke és a hullámvonal pasztája marad világos, részben szürke, részben fehéressárga. A rajzolati elemek nem, vagy csak csekély mértékben élesebbek, mint a világos alak esetében, sőt a tővonal is belemosódik a sötét behintésbe. A sötét nőstények a sötét hímekhez hason- lóak, de a sötét szárnyrészek tónusa mélyebb, a világos területek pedig szinte teljesen csillogó sárgásak. Az erek sötét befuttatása is erősebb, különösen a vesefolt külső szögletétől kifelé futó ereken látható élesebb csíkocska. A fonák valamennyi formánál kissé sárgás vagy szürkés árnyalatú fehér, az elülső szárny belső tere erősebb, a hátulsó szegély- és csúcstere gyengébb barna behintéssel. A keresztvonalak foltokra szakadozottak vagy hiányoznak, a hátulsó szárny holdfoltja kicsi, de éles.

Változékonyság: rendkívül változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 36-44 mm.

Repülési idő: március-május.

Általános elterjedés: Európában és Nyugat-Ázsiában él.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Hernyója barnásszürke, a hátvonal csak alig látható, a sörteszemölcsök feketék. Oldalvonala világos alulról sötéten árnyékolt. A légzőnyílások fehérek, feketével keretezettek. Feje barna, a nyakpajzs félköralakú, három halvány vonalkával osztott. Talajban bábozódik, bábként telel.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.), seprózanót-fajok (Cytisus spp.), rekettye-fajok (Genista spp.), iszalag-fajok (Clematis spp.), juhar-fajok (Acer spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), kőris-fajok (Fraxinus spp.), csonthéjas magvú gyümölcsfák (Prunus spp.), lórom-fajok (Rumex spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 04. 21.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 12.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 04. 11.
© Dr Gergely Péter
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2017. 04. 05.
© Káldi József, 2019. 04. 10.
© Kárpáti Marcell, 2017. 04. 15.
© Gór Ádám, 2021. 05. 01.
© Gór Ádám, 2021. 05. 04.
© Gór Ádám, 2021. 05. 11.
© Pribéli Levente, 2020. 04. 19.
© Dr. Csóka György, 2005. 04. 22.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2019. 05. 01.
© Kárpáti Marcell, 2019. 04. 28.
© Kárpáti Marcell, 2018. 05. 07.
© Dr. Csóka György, 2019. 05. 31.
© Kárpáti Marcell, 2019. 04. 29.
© Kárpáti Marcell, 2018. 05. 21.
© Kárpáti Marcell, 2018. 05. 21.
© Kárpáti Marcell, 2018. 06. 07.