Eilema depressa (Esper, 1787)
lapos zuzmószövő

Szinonímák: Phalaena depressa, Katha depressa, Phalaena deplana

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A hím egyszínű okkerszürke, hátulsó szárnyán sötétebb szürke szegéllyel, a nőstény egyszínű szürkésbarna, az elülső szárny elülső szegélye mentén éles sárga csíkkal. A hím teste sárgásszürke, potrohvége némileg sötétebb, farpamacsa kicsi. A csáp barna, finoman fésűs, a lábak barnásak, belső oldalukon sárgás pikkelyzettel. Az elülső szárny keskeny, nyújtott, a belső szegély belső oldala erősen domború. Alapszíne egyöntetű, legfeljebb a szegély kissé sötétebb, és az elülső szegély mentén előfordulhat csekély sárgás behintés. A hátulsó szárny alapszíne az elülsőével megegyező, de szegélye szélesen sötétebb. A fonákon a sötét hehintés jóval terjedelmesebb, az okker színezet csak az elülső szegélyek mentén és a hátulsó szárny tőterében marad meg. A nőstény teste sötét barnásszürke, a gallér és a válltakarók sárgásak. A szárnyakon sárga fénnyel, mely főleg a tőtérben erős; a rojt is sárga. A fonákról hiányzik a sárgás csillogás, így az alapszín sötétebbnek és szürkésebbnek hat.

Változékonyság: szárnyinak alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-36 mm.

Repülési idő: június-július, augusztus-október.

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Petéje félgömb alakú, zöldes. Hernyója zöldesszürke, barnásszürke; 3. és 7. szelvényén nagy, sötét folttal. Oldalain és a hátán lévő sárgás sávban feketés rajzolat van. Nyár végétől átte]elés után tavasz végéig táplálkozik. Bábozódáshoz barnás szövedéket készít. Bábja vörösbarna, zömök.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): Eilema griseola

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 09. 14.
© Kovács Pál, Nagykovácsi, 2010. 06. 12.
© Bauer Bea, 2018. 06. 23.