Episema glaucina (Esper, 1789)
fogasjegyű liliombagoly

Szinoníma: Episema trimacula

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A tőtér kicsi, a belső keresztvonal igen erősen visszagörbülő. A kör- és a vesefolt közti sötét folt az esetek döntő többségében négyszögletes. A hátulsó szárny világosabb, fehéresszürke vagy okkerszínű. A hím csápja erősen, kétoldalian fésűs, a nőstényé fonalas. Az ajaktapogató rövid, sötétoldalú. A fej- és torszőrzet egynemű, az elülső szárny alapszínével megegyező, fényes barnásszürke, vagy barna. A kör- és a vesefolt összefolyó, egy közös, feketés vonallal részlegesen körülrajzolt, az alapszínnél világosabb kitöltésű. A keresztvonalak kettősek, világos közepűek. A középtér sötét behintésű, a hullámvonal igen halvány, esetenként alig látható. A rojttő sötét, a rojt barnásszürke. A hím hátulsó szárnya fehérsszürke, a nőstényé erősebben szürkés behintésű. A holdfolt alig-alig látható. A rojttő sötét, a rojt fehéresszürke. A fonák barnás behintésű, szürkésfehér. Az elülső szárny mintaelemei halványan áttetszőek.

Változékonyság: rendkívül változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-42 mm.

Repülési idő: szeptember-október.

Általános elterjedés: Nyugat-Európától Nyugat-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, kedveli a meleg és száraz területeket.

Hernyóként, ritkábban peteként telel. A hernyó egyszínű szürkésbarna, három hátvonala nagyon halvány, ezek egy világosabb részt határolnak körül. Feje sötétebb krémbarna. Bábja világos sárgásbarna. A hernyó a hagymákban lakik és táplálkozik.

Tápnövény(ek): homokliliom-fajok (Anthericum spp.), liliom-fajok (Lilium spp.), gyöngyike-fajok (Muscari spp.), sárma-fajok (Ornithogalum spp.).

Hasonló faj(ok): Episema tersa

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 10. 10.
© Gór Ádám, 2021. 09. 13.
© Gór Ádám, 2021. 09. 13.
© Gór Ádám, 2021. 09. 13.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Káldi József, 2021. 09. 26.
© Kiss Tamás, 2021. 09. 16.