Epimecia ustula (Esper, 1788)
ördögszem-apróbagoly

Szinonímák: Cymatophora ustula – ördögszembagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A fej sötét barnásszürke, a gallér jóval világosabb árnyalatú, feltűnően szögletes, közepén egy szélesebb és több vékony sötét csíkkal díszített. A torszőrzet és a válltakarók egyöntetű, sötét szürkésbarnák. Az utótori pamacs felálló, csúcsa sötét. Az elülső szárny alapszíne a torszőrzethez hasonló, de egy jellegzetes bronzos fénnyel gazdagabb. A rajzolati elemek erősen redukáltak, a kör- és a vesefolt kivételével éles kontraszt nélküliek, csak színösszhatáson alapulóak. A tővonal sárgás, a keresztvonalak vékonyak, halványak, világosak. A kör- és a vesefolt kicsi, alsó részük éles, sárgás vonallal kirajzolt. A hullámvonal barnás árnyalatú, belső oldalán világosabb pasztával kísért. A rojttő sötét, a rojt egyöntetű barnásszürke. A hátulsó szárny szürkés behintésű barnásfehér, az erek gyengén, sötétebben fedettek, elkülönült szegélytér nincs. A rojttő sötét, a rojt szürkésfehér. A fonák barnásszürke behintésű, szürkésfehér, az elülső szárny középtere enyhén besötétedő. A kör- és a vesefolt világos foltocskája a felszínről halványan áttetsző.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Méret: 15-25 mm.

Repülési idő: április-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Közép-, Kelet- és Dél-Európában él.

Magyarországi elterjedés: ritka és lokális. Főleg száraz gyepekben él, ahol tápnövénye nagyobb számban nő.

Hernyója nagyon nyúlánk, világoszöld, hátvonala sárga. Oldalvonala sárgászöld, a hát irányában pirossal árnyékolt. Légzőnyílásai fehérek feketével keretezettek. Feje kicsiny, zöld. Bábként telel.

Tápnövény(ek): ördögszem-fajok (Scabiosa spp.), krizantém-fajok (Chrysanthemum spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Kiss Tamás, 2021. 04. 01.