Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794)
pitypangbagoly

Szinonímák: Lasionycta imbecilla – butabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az ajaktapogatók íveltek, fölfelé mutatóak, a fej kicsi félgömb alakú. A hím csápja erősen fogazott, fej- és torszőrzete egyöntetű, általában az elülső szárny alapszínével megegyező meleg sárgásbarna vagy barnásvörös. A pot-roh szürkés árnyalatú, a lábak szürkésbarnák. Az elülső szárny rövid és széles, a keresztvonalak vékonyak, sötétbarnák, szimplák és folytonosak. A középtér általában egy árnyalattal sötétebb a szárny többi részénél. A csapfolt mindig, a körfolt a példányok többségéről teljesen hiányzik. A vesefolt egyenesen álló, oldalai párhuzamosak, fehéres kitöltésű és sötétebb magvú. A hullámvonalat csak a szegélytér besötétedett részének határa rajzolja ki. A rojt egyöntetű barna. A hátulsó szárny sötét szürkésbarna, elkülönült szegélytér nélküli. A példányok egy részén a keresztvonal és a holdfolt igen halványan megfigyelhető. A rojttő világos, a rojt sárgásbarna. A fonák sárgásszürke az elülső szárny középtere besötétedő, a külső keresztvonal árnyéka csak halványan, a hátulsó szárnyon jól látható. A nőstények csápja csak gyengén fogazott, szárnyaik nyújtottabbak, mindig sokkal sötétebb árnyalatúak, gyakran erős feketésbarna vagy vörös tónusúak.

Változékonyság: alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 23-25 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: eurázsiai faj.

Magyarországi elterjedés: főként a középhegységek és a nyugati határszél csapadékos, hűvös hegyi rétjein, töbörréteken, fellápokban, patakvölgyekben él.

Hernyója pirosasszürke, a finom, fehéres hátvonal hosszúkás barna foltokat oszt ketté. Oldalvonala feketésszürke, a közepén halvány csík fut végig. Légzőnyílások feketék, fölöttük egy-egy hasonló ponttal. Feje sötétszürke. Hernyóként telel, május elején bábozódik.

Tápnövény(ek): csillaghúr-fajok (Stellaria spp.), varfű-fajok (Knautia spp.), árvacsalán-fajok (Lamium spp.), pacsirtafű-fajok (Polygonum spp.), galaj-fajok (Galium spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 06. 07.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2021. 06. 16.
© Dr. Bathó Imréné, 2017. 07. 09.