Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermüller], 1775)
vörhenyes gyapjasszövő

Lasiocampidae – Szövőlepkék családja   

A szárnyakon a középfolton kívül nincsen kifejezett rajzolat. Hímek: a fej és a tor sárgásabb, a potroh általában sötétebb vörösbarna. A szárnyak szélesek és rövidek, az elülső szárny háromszög alakú. A szárnyak alapszíne vörhenyesbarna, a tő felé sötétebb, és hol több, hol kevesebb sárgával árnyalt. Az elülső szárnyon a kerekded sárgásfehér középfolt elmosódott. A szárnyak fonáka hasonló, de a középfolt nem vagy alig látszik. A fényes rojt vörösessárga.
Nőstények: a szárnyak, különösen az elülső, nyújtottak, a hátulsó jóval rövidebb. Az alapszín nem vagy csak enyhén vörhenyes. A középfolt általában még halványabb, mint a hímeken. A vaskos potroh végén nagy szürkés farpamacs van, ami a peterakás közben legtöbbször részben lekopik.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: hím: 32-38 mm, nőstény: 40-48 mm.

Repülési idő: szeptember-október.

Általános elterjedés: Közép- és Délnyugat-Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: tölgyesek környékén mindenütt előfordulhat, de lokálisan.

Petéit tápnövénye ágaira helyezi és a farpamacs szőrével befedi. Idősebb hernyója szürke, hátán barnás sávval, a sáv mellett sárga és fekete vonalak futnak. A közép- és utótoron egy-egy fekete szögletes folt van, amelyet vörösbarna szőrzet borít. Az első hét potrohszelvény hátoldalán két-két narancsszínű szőrpamacs van. A hernyó többi részét is rövid barnás szőrzet fedi. Tavasz végén és nyár elején eleinte közös szövedékben él tápnövényein. A tápnövény törzsének mélyedéseiben készíti sűrű szövésű kokonját. Bábja világosbarna, gyakran hosszabb ideig elfekszik. A pete telel át.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 02.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 10. 14.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 02.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 02.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 10. 26.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Bulgária, 2013. 05. 07.
© Gór Ádám, Bulgária, 2013. 05. 07.
© Dr. Csóka György, 2016. 05. 07.