Eublemma amoena (Hübner, [1803])
bogáncs-apróbagoly

Szinonímák: Porphyrinia respersa – bogáncsbagoly, zöldes törpebagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyán a hullámvonal kígyózó, a külső szögletből mélyen a csúcs mögé fut. Alapszíne világos fehéresbarna, de a középtér belső feléig és innen ismét a hullámvonalig egyre sűrűsödő és sötétedő barnásszürke behintés fedi. A belső keresztvonal alig észlelhető, előtte a sejtben apró fekete pont van. A középtér közepén a sötét rész határát alkotó fehér keresztvonal a sejtben és a ránctérben erősen kidomborodik a külső szegély felé, a vesefoltot fehér térségben elhelyezkedő két fekete petty képviseli. A külső keresztvonal többé-kevésbé párhuzamos a belsővel, a széles, fehér hullámvonal szintén kétszer kiszögellik a külső szegély felé, felső része és a külső keresztvonal felső része a csúcstérben látható nagy, háromszögletes avgy trapáz alakú sötét barnásszürke folton halad keresztül. A tővonal finom, a rojt töve fehér, majd a szaggatott választóvonal miatt tarka (világos és sötétszürke). Hátulsó szárnya fehéresszürke (hím) vagy sötétszürke (nőstény), a keresztvonalak folytatódnak rajta, finoman íveltek, a külső előtt homályos, fehéres foltok láthatók az érközökben. A rojt fehér, válsztóvonala szürke. Gallérja, tora, válltakarói olyan színűek, mint az elülső szárny töve. Az elülső szárny fonákja középszürke, a rajzolat elmosódott, de jól látható, a három keresztvonal fehéresszürke, az erek vége fehér. A hátulsóé fehéresszürke, a keresztvonalak homályosak, a rojt választóvonala háromszögletes pettyekre szakadozott, a szárnyak rojtja fehér, a holdfolt nem látszik.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 22-27 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van: május-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Közép- és Dél-Európában él.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő.

A hernyó zömök, vaskos, piszkos világosszürke, sűrű sötét behintés tarkíja, hát- és oldalvonalai világosak. Bibircsei feketék, egy-egy fehér sörte van rajtuk, légzőnyílásai feketék, feje kicsi, fekete. A tápnövény szárán laza szövedékben alakul át gesztenyebarna bábbá.

Tápnövény(ek): szamárbogáncs (Onopordum acanthium).

Hasonló faj(ok): Eublemma ostrina, Eublemma parva

Imágó

© Kelemen István, Kisújszállás, 2012. 08. 18.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 06. 20.